عمومی

آقای وزیراطلاعات! حواس‌تان به دولت هست؟

«طبق نظرسنجی‌های عمومی داخلی و خارجی و اظهارات معتبرترین سازمان‌های جهان، مردم ایران به آینده امیدوار هستند…»؛ «دشمن از خارج، نگران ترور، خرابکاری و جنگ سایبری است. ، راهی برای تحریک جامعه و افزایش شرایط نارضایتی مردمی ایجاد کرده است و سعی در شکست دولت ها و نهادها دارد…”

1- جناب وزیر اطلاعات برخلاف عملکرد برخی از سیاستمداران و اصحاب رسانه از دشمن به عنوان دشمن بیرونی یاد می کنند و انگشت اتهام را به سوی منتقدان داخلی (که سهم بسزایی در آرامش کشور داشته اند) نمی گیرند. این روزها) چیز خوبی است. اگر این توضیح را تصحیح فرآیندهایی بنامیم که نخبگان اجتماعی را از نهادها جدا کرده است، این رویکرد ارزشمندی است.

2- در اینکه دشمن تلاش می کند مردم را از آینده کشور ناامید کند شکی نیست اما بحث امروز و دیروز نیست. در طول سالیان متمادی انگیزه آنها از این امر بوده است، اما گاهی رسانه های دولتی و شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور با تضعیف برخی دولت ها، نوعی یأس عمومی در بین مردم ایجاد می کنند و کمتر شنیده می شود که این خلقت را محکوم کنند. ناامیدی؛ آقای وزیر در آگهی بزرگان کمیته هماهنگی صحبت می کنند.

3- داده‌های نظرسنجی‌هایی که آقای خطیب درباره آنچه مردم ایران می‌خواهند، قطعاً موجود و در دسترس است. ارائه متن کامل این نظرسنجی ها از یک سو می تواند خدمات بیشتری را برای دولت به همراه داشته باشد و از سوی دیگر مورد توجه و بررسی مردم و کارشناسان نیز قرار گیرد. امید به آینده نمی تواند توهمی باشد، نه مانند سراب. پارامترهای آن می تواند با اعلام و انتشار تحقیقات، نقش و جایگاه آن را روشن کند.

4- یکی از رفتارهایی که باعث ناامیدی مردم می شود، عملکرد سیاستمداران است. البته اگر شعاری بدون عمل مطرح شود و ده ها یا صدها بار تکرار شود، قطعاً نتیجه آن امید نیست، بلکه کم کم جای خود را به ناامیدی خواهد داد. یکی از نمونه‌های آن عملکرد وزیر سابق رفاه است که سراب امیدی را رقم زد و در نهایت یکی از بزرگان دولت برای جلوگیری از ناامیدی بیشتر از او عذرخواهی کرد.

5- وزیر محترم اطلاعات فرمودند اکنون یک دولت انقلابی و مردمی روی کار آمده است و قصد دارد اقتصاد را تغییر اساسی دهد. این جمله را دیگران گفتند، آرزو هست، سخنرانی هست، شعار هم هست، اما وقتی وزیر می گوید، فقط یک آرزو نیست، خبر است و می تواند تبدیل به «درخواست» شود. جنابعالی بهتر از هرکسی می دانید که هر اقدامی که این گونه آرمان ها را خدشه دار کند ضد انقلاب و ضد مردمی است و وزارت اطلاعات به عنوان چشم و گوش کشور ممکن است نگران دولت هایی باشد که با آنها در ارتباط است. اکثر همکاری ها (از اول انقلاب تا امروز) تصمیمات به موقع برای حذف مدیران ناکارآمد گرفته و خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا