عمومی

اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر رویکرد اصلی در شهرستان هشترود است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مایر، امین امینیان شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه درباره افزایش و گسترش انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در جامعه و آسیب پذیری بیشتر خانواده ها نسبت به اعتیاد به مواد مخدر صحبت می شود، افزود: باید مبارزه را مدیریت کرد. آموزش و پرورش با والدین دانش آموزان ارتباط بیشتری دارد.

گفت که بیشترین اثر وی گفت: همکاری انسانی در درون مدرسه شکل می گیرد جامعه با مواد مخدر محقق می شود.

فرماندار هشترود ادامه داد: انتظار می رود آموزش و پرورش نظارت بر رفتار و شرایط دانش آموزان را افزایش دهد؛ زیرا خانواده ها دغدغه هایی دارند که گاهی در زندگی آنها نادیده گرفته می شود. همچنین می توانند با نظارت مدرسه به والدین اجازه مشارکت در رفتار و موقعیت فرزندان را بدهند و در این زمینه همکاری و تعامل خوبی برقرار کنند.

آرمینیان باربیان با بیان اینکه دستگاه متولی وظیفه دارد به اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر توجه بیشتری داشته باشد و به راحتی از کنار این موضوع نگذرد، افزود: در بحث درمان و بهبود برای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باید از روش های علمی برای ایجاد مراکز ترک اعتیاد مناسب استفاده کرد و نهایت تلاش خود را با رعایت کامل اصول اخلاقی و کرامت انسانی به کار گرفت.

دکمه بازگشت به بالا