عمومی

ارتقای نظام مراقبت بیماری التور در شهرستان گناوه ضروری است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، عصمت حیدری پنج شنبه شب در جلسه کمیته غذا و بیماری های منتقله از آب با حضور مسئولان مراکز درمانی و آزمایشگاه های بخش خصوصی و دولتی ضمن برشمردن شاخص های مهم تشخیص بیماری و اجرای سیستم، برشمرد. سندرم بیمار می گوید: مراکز بهداشتی خصوصی و عمومی با پوشش و همکاری و تعامل برنامه ای خود حساسیت بیشتری در گروه ایجاد می کنند کوچک و با مرکز بهداشت شهرداری برای پیشگیری و کنترل بیماری ها نظام مند شد التو مقدمات لازم وجود دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرناوه گفت: با توجه به شیوع بالای بیماری های عفونی به ویژه بیماری های اسهالی در این فصل از سال، ارتقای سیستم مراقبت از بیماری ها التو این یک ضرورت انکارناپذیر برای شهر گارناوه است.

وی گفت: با توجه به بازگشایی همزمان مدارس و شیوع بالای بیماری های واگیردار، گزارش منظم بیماری های واگیر به ویژه بیماری های اسهالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آه تو دارند

در این جلسه با توجه به وضعیت پایین گزارش گیری و معیارهای نمونه گرفتن التو رئیس بخش بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت گناوه در شش ماهه اول سال 1401 درخواست افزایش سهم مراکز خصوصی و درمانگاه‌های تامین اجتماعی از طریق این برنامه را داشت. کوچک و تقویت همکاری با مرکز بهداشت شهرداری جهت ارتقای شاخص های فوق.

دکمه بازگشت به بالا