عمومی

اسلامی ندوشن؛ نیم شرقی، نیم غربی

در بخش اول می توان به چهار شخصیت فرهنگی و ادبی اشاره کرد: شکسپیر که قدرت کلام را به نمایش گذاشت. بودلر الهام بخش دید هنری و کشف زیبایی بود. تولستوی از شگفتی ادبیات جهان “جنگ و صلح” آموخت، جواهر لعل نهرو دیدگاه های اجتماعی و جهان را آموخت.
قسمت دوم: جکیم فردوسی، مولانا، سعدی و حافظ

به همین دلیل، او دارای فرهنگ یکپارچه و متاثر از این شخصیت ها است. او در عمر قریب به یک قرن خود بارها به ده ها کشور جهان سفر کرده، با آداب و سنن آنها آشنا شده، به زبان های دنیا تسلط یافته، در دانشگاه های معتبر دنیا به تحصیل و تدریس پرداخته و با نخبگان و بزرگان علمی و فرهنگی ارتباط داشته است. ؛ دانش و تجربه او گسترده و عمیق است.

واضح است که پذیرش چنین شخصیتی با چنین تقوا و اخلاق فروتنی برای مخاطب سخت است. انتشار کیهان شناسی و مطالعات غربی و شرقی متناظر با آن و ده ها مطالعه میدانی، زمینه کار پژوهشی و فرهنگی را برای پژوهشگران به وجود آورده است که باید از آن به خوبی استفاده کرد. .
عشق او به ایران و ایران دوستی منطقی و تکیه بر مفاهیم بنیادین فرهنگ نیز به کار این استاد فرهیخته ماهیتی چندوجهی و چند بعدی بخشیده است. و با تکیه بر آثار شیخ اجل سعدی به عنوان جامع ترین ایرانی، مهمتر از آن، اندیشه او در نحوه مواجهه با حوادث عصر، دارای اعتدال، زندگی ساز، درایت و معنویت در تدبیر و تأمل است.

به این ترتیب می توان در نظر گرفت که آثار استادان نادوشن نیمی غربی و نیمی شرقی با محوریت اعتلای ایران و تمدن و فرهنگ ماست.

*گزیده ای از سخنرانی دکتر محمود اسعدی در همایش ندوشن تا نیشابور؛ تالار جهاد دانشگاهی.

دکمه بازگشت به بالا