فرهنگ و هنر

انتشار نرخ‌نامه انجمن صنفی ویراستاران

منشور اتحادیه سرمقاله منتشر شد.

به گزارش patc، صفحه انجمن صنفی ویراستاران در این اطلاعیه آمده است: با ایجاد انجمن صنفی ویراستاران و مسئولیت‌هایی که بر اساس اساسنامه بر عهده انجمن گذاشته شده و همچنین چندپارگی قیمت‌گذاری و دردسر تحریریه، همکاری با ناشران و مالکان برای تعیین حقوق بله تصمیم گرفتیم چاپ اول را در سال 1400 منتشر کنیم.

سند این فهرست بها با همکاری کارگروهی متشکل از سردبیران، اتحادیه ها و اعضای کمیته حقوقی و تحقیقات تهیه شده است و قیمت ها بر اساس پنج متغیر (نوع متن، میزان تلاش، مشتری، سطح تحریریه، زمان) تنظیم شده است. ) .

راهنمای قیمت: سندی شامل مقدمه، رویه‌ها، محدودیت‌های ویراستاری، ترکیب افزایش قیمت، مسئولیت‌های تحریریه، رتبه‌بندی سرمقاله و واژه‌نامه در وب‌سایت انجمن بارگذاری شده است. بررسی دقیق توصیه می شود.

▪️نحوه استفاده از جدول رتبه بندی: جدول پایین صفحه اصلی وب سایت انجمن به شما این امکان را می دهد که نوع متغیرها را برای تعیین درجه بندی نهایی بر اساس تعداد کلمات کل کتاب (قبل از ویرایش) مشخص کنید.

این خط مشی علاوه بر منافع ویراستاران، منافع پدیدآورندگان و ناشران را نیز در نظر می گیرد، بنابراین تداوم در اجرای این خط مشی، راه را برای ارتباط بهتر و صادقانه تر که نتیجه کار بهتر است، هموار می کند.

امیدواریم این قیمت گذاری ابهام بین مشتری و مشتری را برطرف کند. انجمن ویراستاران از نظرات یا پیشنهادات مخاطبان گسترده استقبال می کند و 1400 جلسه در پایان آوریل برای بررسی پیشنهادات جمع آوری می کند. لطفا نظرات خود را به ایمیل انجمن ارسال کنید.

خانه

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا