فرهنگ و هنر

انتصاب در تلویزیون – patc

معاون سیما در احکامی جداگانه کوروش مفاخری را به سمت رئیس مرکز برنامه ریزی، برنامه ریزی و ارزشیابی و سید باقر حاجی سید رضی را به سمت قائم مقام مرکز تولید و فناوری منصوب کرد.

به گزارش patc، محسن برمهانی معاون صدا و سیما با اشاره به مخزن اطلاعات صدا و سیما برای انتصاب افراد ممتاز به طراحی خط مشی ها و برنامه ها در دوران گذار و نظارت بر دستاوردهای مورد انتظار آنها، به روز رسانی نقشه راه محتوایی صدا و سیما از طریق یکپارچگی و هم افزایی، ظرفیت فکری، فلسفه و همسویی استراتژی تیم تولید جنسی، ارتقای مکانیزم طراحی برنامه تلویزیونی و نرم افزار، تغییر از برنامه ریزی خط قرمز به خط سبز، جایگزینی کنترل معکوس با مدیریت خلاقانه و استراتژیک، و کاهش فاصله بین محصولات.

ایجاد سازوکارهای مناسب برای به حداکثر رساندن هم افزایی با قابلیت های طراحی و نظارت در داخل و خارج سازمان و افزایش استفاده از عناصر و کمیته های تفکر خلاق و مصمم با توجه به سه عنصر «استراتژی استاندارد، تحقیق و زمینه» و اولویت بندی طراحی محتوا و نظارت. در تسریع تولید و ارتقای کیفیت برنامه از دیگر انتظارات معاونت برنامه ریزی، برنامه ریزی و ارزیابی مرکز است.
معاون سیما نیز از زحمات معتبایزادی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
مفاخری سابقه مدیرکلی سیما پژوهی را در کارنامه کاری خود دارد.

معاون سیما همچنین در حکمی بکر حاجی سعید رضی را به عنوان قائم مقام مرکز تولید و فناوری منصوب کرد.

معاون سیما در قضاوت سید رضی بر ارتقای سطح فناوری و تولید، ارتقای سطح استاندارد لازم در تولید و توزیع، استفاده از روش ها و فناوری های نوین، جلوه های ویژه و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص و بهره گیری از توانمندی های موجود برای شبکه های مختلف سیما تاکید کرد. ارائه خدمات
ساماندهی، برنامه ریزی و نظارت برای استفاده کامل از منابع تولیدی و فنی یکی از مهمترین وظایف مرکز فنی و تولیدی سیما است که بلمهانی در این حکم به آن اشاره کرده است.

معاون سیما همچنین از زحمات مهدی عظیمی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

سید رضی هم اکنون مدیر فنی صدا است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا