عمومی

به نام مردم علیه مردم

یکی از مزخرفاتی که این روزها در بین خریداران کم نیست، این جمله احمقانه است: چرا فلانی رونمایی از کتاب برگزار می کند یا چرا بهمنی دارد موسیقی می سازد در حالی که فضای خونین در راه است؟ متأسفانه کلمه دفاع از حقوق مظلوم و مخالفت با آن به طرز عجیبی فحش می دهد. در این روزها که سلامتی سکه رایج روزگار ماست، اگر عقل دارید، بهتر است سکوت کنید و منتظر بمانید. اما گاهی سکوت در مقابل بعضی چیزها واقعاً توهین به شعور انسان تلقی می شود. تعطیلی کار فرهنگی آن به بهانه اعتراض از جمله مواردی است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. فرهنگ در ذات خود یک اعتراض تلقی می شود، زیرا همیشه به دنبال تغییرات اساسی و اساسی است. در طول تاریخ کسانی بوده اند که مخالف گسترش دانش و فرهنگ بوده اند، حافظان وضع موجود بوده اند و از هر تغییری هراسان بوده اند. کسانی که نمی خواهند جهل و خرافات از دنیای اطرافشان پنهان شود تا بتوانند به مخاطبان خود دروغ و توهم بفروشند. مخالفت آنها با فرهنگ و کار فرهنگی کاملاً قابل درک است، اما در زمان ما نوابغی پیدا شده اند که با ادعاهای روشنفکرانه به فعالان فرهنگی حمله می کنند و با جهل و استبداد مبارزه می کنند. شما پیوستید؟ وای! چگونه می توانی خود را تحصیل کرده و مترقی بدانی و بعد با هر فعالیتی که بوی هنر و ادب و فرهنگ می دهد مخالفت کنی؟ نگفتید صاحبان قدرت با فرهنگ و هنر مخالفند، چگونه می توانید با کنار گذاشتن فعالیت های فرهنگی با آنها مخالفت کنید؟ اشتباه منوجه نشوید. در مورد جشنواره ها و کنوانسیون های رسمی صحبت نمی کنم، در عصری که همه چیز عادی به نظر می رسد، کار زیادی با آنها ندارم. من در مورد افرادی صحبت می کنم که واقعاً کار فرهنگی می کنند. برای جلوگیری از سوء تفاهم، اجازه دهید مثالی بزنم. علی دهباشی برای همه کسانی که می خوانند و می نویسند و می فهمند نامی آشناست. بیش از هر نهاد و اداره ای به مردم فرهنگی خدمت می کند به جز مجله معتبری که به نام بخارا منتشر می کند. از معرفی کتاب گرفته تا تجلیل از یک نویسنده و شاعر خاص. چندی پیش مریضی به او گفت: «هی مزدور چرا بوی خون نمی دهی؟» حالا جای معرفی این کتاب چیست؟ آنقدر سروصدا و اخلال ایجاد کردند که مجبور شد چند صباحی برخی از کارهایش را تعطیل کند. آنقدر که فکر می‌کردم، نمی‌دانم که مثلاً نداشتن این جلسات چگونه می‌تواند به تغییر آنچه در حال وقوع است کمک کند. پسری مثل علی دهباشی را هم نمی‌فهمم که ما کار و باران می‌بینیم، تقریباً مثل خیلی از آدم‌های باسواد، چیزی نمی‌داند، باید چه کار کند؟ اگر برای اسنپ کار می کرد، اوضاع داخلی بهتر بود؟ انصافاً مخالفت با هر نوع فعالیت فرهنگی با شعار تغییر فرهنگ و سیاست، بازی دروغگویی است، هرچند در ظاهر در پوشش دفاع از مردم است، اما ضدمردمی ترین حرکت است. در این مورد انجام شد.

6565

دکمه بازگشت به بالا