عمومی

بودجه ۱۶ هزار میلیاردی شهرداری اراک به شورای شهر ارائه شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، علیرضا کریمی دوشنبه شب در صحن علنی شورای اسلامی بود کلان شهر اراک با بیان روند تهیه بودجه سال 1401 شهر اراک گفت: اهمیت دادن به سرمایه انسانی، پرداخت حقوق پرسنل مدیریت شهری، افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی و جلب رضایت و علاقه مردم. گیر فناوری از فناوری جدید و اقتصاد جوی از نظر هزینه، شرکت را کاهش دهید آوردن برون سپاری فعالیت ها به بخش خصوصی، رویکرد جامعه محوری، بدون افزایش خط هزینه، و تکمیل محصولات نیمه تمام یکی از اقداماتی است که دولت شهر برای اجرا و تمرکز بر آن در سال آینده برنامه ریزی کرده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه امسال شهرداری 12 هزار و 880 میلیارد ریال است که میزان بودجه پیشنهادی در سال 1401 به 160 میلیون ریال افزایش یافته است، گفت: سهم هزینه های جاری مدیریت شهری حدود 5 هزار و 130 میلیارد ریال و دارایی ها با سهم تملک است. هزینه های 1000 میلیارد ریالی در بودجه سال آینده لحاظ شده است.

شهردار اراک ادامه داد: در بودجه 1401 حدود 500 میلیارد ریال برای تملکات مالی پیش بینی شده است.

وی در تشریح بودجه پیشنهادی شهر 1401 اراک گفت: بودجه پیشنهادی برای بحث عمران مادی و شهری حدود 178 میلیارد تومان، محیط زیست و خدمات شهری 353 میلیارد تومان، ایمنی و مدیریت بحران 73 میلیارد تومان، ترافیک و حمل و نقل 365 میلیارد تومان است. میلیارد تومان، 545 میلیارد تومان خدمات مدیریت، 330 میلیارد تومان خدمات اجتماعی و فرهنگی و 250 میلیون تومان.

کریمی گفت: از کل بودجه جاری و عمرانی سال 1401، سهم هزینه های جاری 32 درصد، هزینه های عمرانی 65 درصد و سهم تملک دارایی ها 3 درصد است.

شهردار اراک در پایان با بیان اینکه نسبت به سال جاری بودجه پیشنهادی برای حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مدیریت شهری 72 درصد، حفظ و توسعه فضای سبز 42 درصد و بودجه پیشنهادی برای حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مدیریت شهری 42 درصد افزایش یافته است. خدمات شهری و مدیریت بحران 107 درصد کاهش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا