خانواده و جامعه

توافقنامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و اتاق تعاون ایران امضا شد

در روز جهانی همکاری، روسای طرفین قرارداد همکاری علمی پژوهشی میان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی همکار ایران امضا کردند.

به گزارش patc، در روز جهانی همکاری، مرکز پژوهش های شورای اسلامی و اتاق بازرگانی همکار ایران با هدف گسترش همکاری های دوجانبه، تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مشترک امضا کردند.(بابک نگهداری) . بهمن عبداللهی، رئیس مرکز پژوهش‌های شورا و اتاق بازرگانی، همکاری‌های ایران وارد شد.

هدف از این قرارداد ایجاد بستری برای یکپارچگی و همکاری فیمابین برای ایجاد اجماع در مورد مسائل و چالش‌های موجود در زمینه همکاری در کشور و استفاده از توان تخصصی و نخبگان همه طرف‌ها برای توسعه و مذاکره درباره نقش‌های قانونی و نظارتی است. کنفرانس شکل نهادینه کردن بهترین راه حل برای یک مشکل. توافق اسلامی بین مرکز پژوهش های شورای اسلامی و اتاق بازرگانی تعاون ایران منعقد شد.

قرارداد همکاری پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ایران در 7 ماده تنظیم شده است.

همکاری مشترک با اتاق بازرگانی همکار ایران و سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با آن برای تهیه و تهیه پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح و موضوعات سیاست‌گذاری سیاسی در قالب کمیته‌های تخصصی، ایجاد و تقویت هماهنگی برای درک بهتر مسائل و چالش‌های بخش تعاونی و ارائه اسناد تخصصی نیاز اعضای شورای اسلامی اطلاعات و اطلاعات به اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات، اسناد و توانمندی های سازمانی و تخصصی بین طرفین به منظور تهیه نظام آماری بخش تعاون ایران بر اساس مفاد این موافقتنامه

همچنین برای تسهیل حضور کارشناسان و پژوهشگران دو طرف جهت افزایش تعامل و ارتباط بین نهادهای خبره و تسهیل در ارائه اطلاعات و امکانات لازم مربوط به پروژه های مشترک و همچنین سایر مفاد موافقت نامه همکاری علمی پژوهشی بین مرکز تحقیقات شورای اسلامی و اتاق بازرگانی همکار ایران بین.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا