خانواده و جامعه

جزئیات حکم پرونده متروپل اعلام شد

طبقه دهم کلانشهر در خیابان امیری آبادان دوم خردادماه امسال فروریخت و در این حادثه چند تن از هموطنان جان باختند. بلافاصله پس از وقوع این حادثه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه دستور ویژه ای در خصوص ابعاد حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد.

به گفته ایسنر، قاضی به معاون اول دادگستری دستور داد تا پیگیری های لازم را برای تکمیل سریعتر رسیدگی به حادثه کلانشهر آبادان انجام دهد تا هرکس در این حادثه به هر میزانی که باشد می تواند طبق قانون انجام شود.

ضمناً با توجه به اهمیت موضوع، دادستان کل کشور دستور تسریع در رسیدگی و نظارت بر این پرونده را به دادستان استان خوزستان داد و نماینده ویژه دادستانی کل کشور را مأمور رسیدگی و تهیه گزارش جامع کرد. در مورد تمام جوانب حادثه در 30 صفحه نوشته شده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.

در 30 تیرماه کیفرخواست پرونده حادثه متروپل علیه 21 متهم منتشر و به شعبه 101 دادگاه کیفری اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی منتقل شد.

دادگاه از 19 تا 20 مرداد ماه دو جلسه تشکیل داد و اظهارات اولیای دم و نظرات دفاعی متهم و وکیل مدافع وی را شنید.

روز سه شنبه هشتم شهریورماه مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران به بخشی از حکم متهم این پرونده اشاره کرد.

طبق رای شعبه 101 دادگاه کیفری اهواز، تمامی 21 متهم این پرونده به دلیل رعایت نکردن مقررات دولتی و امنیت ساختمان منجر به قتل 43 نفر (36 مرد و 7 مرد) به قتل عمد متهم شدند. زنان) و مجروح شدن 13 نفر به 3 سال زندان محکوم شدند. آنها با احتساب تعداد روزهای بازداشت گذشته و محکومیت های قطعی منتشر شده از طریق رسانه های دولتی به پنج دوره محکوم شدند.

جزئیات دیگر حکم متهم در این پرونده به شرح زیر است:

1- امین تقوی فر فرزند عبدالامام به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی پویان صنعت سبز کویر به مدت 2 سال از کار حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و غیره) محروم شد. .) و لغو پروانه اشتغال به کار و از اتهام عضویت در سازمان نظام مهندسی خلع شد. علاوه بر این، وی به دلیل پرداخت مهریه به پدر و مادری که در این حادثه کشته و مجروح شده بودند، دو و نیم درصد مجرم شناخته شد.

۲- امیر اسماعیلی وردنجانی فرزند محمدعلی از سوی فرمانداری شهرستان آبادان از سمت نماینده فنی و عامل کنترل پروژه به ۲ سال استعفا محکوم شد. علاوه بر این، وی در این حادثه به میزان دو و نیم درصد محکوم شد.

3- عبدالرضا نادریان فر فرزند هریش به عنوان رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به مدت 2 سال از اشتغال به مشاغل مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و غیره) محروم گردید. .) و همچنین لغو پروانه اشتغال و حذف از عضویت در سازمان نظام مهندسی مجرم شناخته شد. علاوه بر این، او به جرم تصادف دو درصد محکوم شد.

4- سعید پارسافر فرزند بشیر به عنوان طراح و مشاور معماری از فعالیت حرفه ای مرتبط با امور ساختمانی (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) به مدت 2 سال ممنوع است. علاوه بر این، او به جرم تصادف دو درصد محکوم شد.

5- محمد قنبر دزفولی فرزند محمد حسن به عنوان طراح و مشاور معماری به مدت 2 سال از انجام امور حرفه ای مرتبط با کارهای ساختمانی (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) محروم گردید. محکوم کردن علاوه بر این، او به جرم تصادف دو درصد محکوم شد.

6- محمودرضا شیرازی فرزند محمدکاظم شهردار سابق آبادان به 2 سال از خدمات دولتی و دولتی محکوم شد. علاوه بر این، او به نصف جرم در تصادف محکوم شد.

7- حسین حمیدپور فرزند عبدالغنی به عنوان شهردار وقت آبادان به 2 سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. علاوه بر این، او به نصف جرم در تصادف محکوم شد.

8- علیرضا بازفت فرزند غلامرضا به 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه آبادان محکوم شد. علاوه بر این، او به نصف جرم در تصادف محکوم شد.

9- عیسی محمدپور فرزند محمدعلی به حبس 2 سال از مشاغل دولتی و دولتی به عنوان سرپرست معاونت فناوری و شهرسازی منطقه آبادان محکوم شد. علاوه بر این، او به نصف جرم در تصادف محکوم شد.

10- خرم مولایی سفید دشتی فرزند امان الله در سمت شهردار آبادان به 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. علاوه بر این، او به نصف جرم در تصادف محکوم شد.

11- فرهاد میاحی فرزان شهردار وقت آبادان به 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. علاوه بر این، او در این تصادف یک درصد مقصر شناخته شد.

12- مهدی ذوکی فرزند محمود به 2 سال حبس از خدمات دولتی و دولتی به عنوان سرپرست نماینده فناوری و شهرسازی منطقه آبادان محکوم شد. علاوه بر این، او در این تصادف یک درصد مقصر شناخته شد.

13- محمد حویزاوی فرزند مجید شهردار سابق آبادان به 2 سال از خدمات دولتی و دولتی محکوم شد. علاوه بر این، او در این تصادف نیمه مقصر شناخته شد.

14-فریبوز فرزند هرمز فوق به عنوان معاون عمران و عمران شهرسازی ناحیه یک آبادان به 2 سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. علاوه بر این، او در این تصادف نیمه مقصر شناخته شد.

15- فرزند مرداو به نام علیرضا بچاری به 2 سال حبس از خدمات دولتی و دولتی به عنوان سرپرست شهرستان آبادان محکوم شد. علاوه بر این، او در این تصادف نیمه مقصر شناخته شد.

16- محمدحسن حیاتی فرزند محمدعلی به 2 سال خدمت دولتی و دولتی به عنوان سرپرست مهندس فنی و عمران در شهرستان آبادان محکوم شد. علاوه بر این، او در این تصادف نیمه مقصر شناخته شد.

17- فرزند عبدالامام به نام امید طاها زاده به 2 سال از خدمات دولتی و دولتی به عنوان سرپرست مهندس فنی و عمران شهرستان آبادان محکوم شد. علاوه بر این، او در این تصادف نیمه مقصر شناخته شد.

18- آقای سید جمال الدین موسوی فرزند سید ابوالحسن به عنوان مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور نقشیاد به مدت 2 سال از کار حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و غیره) محروم گردید. مهندسی محکوم در سازمان نظام. علاوه بر این، او در این تصادف نیمه مقصر شناخته شد.

19- محسن وزیری قنات نوی فرزند مراد به عنوان مشاور طراحی و ساخت ممنوع از مشاغل حرفه ای مربوط به کارهای ساختمانی (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) نظام مهندسی حذف از عضویت می باشد. محکوم. علاوه بر این، او در این تصادف نیمه مقصر شناخته شد.

20- محمدرضا صالحی وانانی فرزند حسن به عنوان رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در آبادان از اشتغال به کارهای حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط ممنوع است. و غیره) و لغو نظام مهندسی مجوز استخدامی سازمان و انکار عضویت محکوم شد. علاوه بر این، او در این تصادف نیمه مقصر شناخته شد.

21- فرزند ابراهیم به نام محمد خواجه پور به عنوان ناظر زمان ساخت به مدت 2 سال انفصال از انجام امور حرفه ای مربوط به کارهای ساختمانی (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) محکوم شد. علاوه بر این، او در این تصادف نیمه مقصر شناخته شد.

همچنین بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه 75 درصد ترکه به وراث مرحوم حسین عبدالباقی فرزند محمد حسن پرداخت خواهد شد.

تصمیمات صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر خوزستان می باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا