عمومی

در تقبیح طرح صیانت – patc

هرگونه تلاش برای ایجاد محدودیت در فضای مجازی به نتیجه نخواهد رسید، زیرا عزت هستی مبتنی بر گسترش عدالت، آزادی و انتخاب انسان است. به اصطلاح «حفاظت از حقوق و منافع کاربران فضای مجازی» طرحی است که ناقض کنوانسیون های ملی، اصل جریان آزاد اطلاعات و الزامات و نیازهای جامعه بشری امروزی است.

توجه طراحان و حامیان این طرح رگرسیون را به شکست سیاست های محدودکننده قبلی در جریان آزاد اطلاعات جلب می کنیم. ما مشتاق تعهدات حاکمیتی برای اعلام و اجرای آزادی و توسعه تجاری و شکوفایی اقتصادی مندرج در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم، به جای اعمال محدودیت برای تضعیف نقش ایران در تبدیل شدن به یک دنیای مجازی.

متأسفانه كوچكی و بی‌اهمیت مردم با سازماندهی و طرح چنین طرح‌های نسنجیده و غیرمنطقی، امكان حضور مؤثر ایران در فضای مجازی به‌ویژه مشاغل امروزی و مردم را دو چندان كرده و نارضایتی از ناكافی‌های اقتصادی را دوچندان كرده است. . و ساختار فرهنگی او دارد. محدود کردن و مسدود کردن ارائه دهندگان خدمات خارجی نوعی خود تحریمی است که تنها به نفع دشمنان این سرزمین است.

این طرح ضمن مخالفت و محکومیت طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» باید حاوی 85 اصل برای طفره رفتن از تصمیمات نمایندگان مردم باشد، اما معتقد بود که مسئولان کشوری به بلوغ و مسئولیت پذیری فراخوان ها اعتقاد دارند و معتقد است: راه حل تهاجم فرهنگی، ترویج تولید فرهنگی و استفاده از فناوری روز برای توسعه مبادلات فرهنگی است!

دکمه بازگشت به بالا