عمومی

رئیسی و ادبیات منافقین؟! – patc

اولین واکنش عمده به مصوبه شورا: به نام خدا و مردم…

من در فضای مجازی دیده ام که عبارت «بسم الله به نام مردم ایران» که رئیس جمهور به کار می برد، معادل عبارت معروف گروه مجاهدین خلق (= بسم الله، به نام) است. مردم ایران قهرمان مردم) آن وقت بگوییم شرک است.

1- گروه مجاهدین خلق بسم الله الرحمن الرحیم را جایگزین این عبارت کردند که در سخنرانی آقای رئیسی اتفاق نیفتاد.

2- در متون مختلف می بینیم که عبارت «به نام مردم ایران» را برخی از چهره های برجسته (مثلا رئیس جمهور که با رأی مردمی به قدرت رسیده است) به کار می برند. وقتی کسی می گوید من از طرف مردم ایران صحبت می کنم به این معنی است که من از طرف مردم ایران یا از طرف مردم ایران صحبت می کنم.

3- منظور آقای رئیسی در اینجا هم همین است. اما «بسم الله» اولویت دارد. مثلاً اگر می گفت: «اللهم و به نام دولت ایران» مشکل حل می شد.

4. از آنجایی که زمان سخنرانی رئیس جمهور بعد از قطعنامه آژانس است، طبیعتاً عوامل تحریک و عجله وجود دارد و الفاظ سهوی در این مورد نیز قابل بخشش است. با این حال، از آنجایی که هر سخن رئیس جمهور بار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت، تمرین زبان انگلیسی ضروری است.

خلاصه اینکه زبان آقای رئیس به زبان منافق کاملا تصادفی است و هیچ شکی بین این دو نیست.

دکمه بازگشت به بالا