ورزشی

رسول پناه پرسپولیس را محکوم کرد

به گزارش شفاف، آخرین رای کمیته وضعیت بازیکنان منتشر شد. نتایج رای گیری به شرح زیر است:

با توجه به مطالبات 24 میلیارد ریالی مهدی رسول پناه از سوی باشگاه پرسپولیس تهران و پرداخت غرامت دیرکرد، کمیسیون وضعیت بازیکنان با ادعای 22 میلیارد و 160 میلیون ریالی شاکی مخالفت می کند. پس از قرض دادن به باشگاه، حکم عدم استماع صادر شد. باشگاه پرسپولیس به پرداخت 620 میلیون ریال و هزینه دادرسی بابت اصل ادعا محکوم شد.

در پی شکایت محمد بائوج رضایی باشگاه سایپا به پرداخت مبلغ و هزینه دادرسی بابت مطالبه 2.05 میلیارد ریال محکوم شد.

با توجه به شکایت فرشاد سالاروند از باشگاه مس رفسنجان به مبلغ 780 میلیون ریال، باشگاه مس به پرداخت 621 میلیون و 188 هزار ریال و هزینه دادرسی محکوم شد.

عباس محمدیان از مکانیک تبریز به خاطر پول شکایت کرد اما کمیته وضعیت بازیکنان این شکایت را رد کرد.

مهرداد طهماسبی از باشگاه شمس آذر قزوین (بادران، تهران سابق) به مبلغ 1.07 میلیارد ریال شکایت کرد و این باشگاه موظف به پرداخت مبلغ درخواستی و هزینه دادرسی شد.

در شکایت حمید جوکار از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز به مبلغ 870 میلیون ریال، این باشگاه به پرداخت 453 میلیون ریال و هزینه دادرسی محکوم شد.

محسن آقایی از باشگاه خیبر خرم آباد شکایت کرد که این باشگاه به پرداخت مبلغ 153.8 میلیون ریال و هزینه دادرسی محکوم شد.

هادی ریش اصفهانی بابت پرداخت 420 میلیون ریال از باشگاه شهر ماهشهر شکایت کرد که طبق تصمیم کمیته وضعیت بازیکنان باید این مبلغ توسط باشگاه پرداخت شود.

باشگاه ملوان بوشهر از سبحان فالح و باشگاه پارس جنوبی به دلیل فسخ موقت بدون دلیل شکایت کرد و کمیته شکایت شاکی را رد و شکایت را رد کرد.

دکمه بازگشت به بالا