عمومی

رشد 16 دلار قیمت خوراک دام در یک روز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهمیت توجه به تولید کالاهای اساسی در داخل این روزها به علت اینکه روزانه رکورد های جدیدی در بازارهای جهانی ثبت می شود، بیشتر می شود، کالاهایی که هر کدام از آنها وزن بسیار سنگینی در سبد امنیت غذایی خا نواره دارد و انگار قصد عقب نشینی هم ندارد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی از دوران کرونا رشد بیشتر کرد و پس از جنگ روسیه و اوکراین جهش زیادی داشت، رشد قیمت ها بیشتر به این دلیل بود که در دوران کرونا اختلال عرضه در بازار به وجود آمد و محصول تولید شده به آسانی بین کشورها به دلیل پروتکل های شدید بهداشتی که وضع شده بود مبادله نمی شد، پس از  جنگ روسیه و اوکراین هم عمدتا به سه دلیل نخست اینکه  تولید این دو کشور که در مجموع 30 درصد تولید غلات دنیا را به عهده داشتند کاهش یافت؛ دوم اینکه صادرات از بندر دریای سیاه به خاطر  جنگ متوقف یا با کندی صورت می گرفت و دلیل سوم اینکه کشورها با شوکی که پس از جنگ به بازار وارد شد به سمت ذخیره سازی روی آوردند که همه اینها در مجموع  عرضه را در بازار کم کرد.

دکمه بازگشت به بالا