عمومی

زمان‌های با شکوهی که همه چیز مهیاست

ماهی که مدعوین را به کرامت الهی معرفی می کنند، روح روزه داران دارای فضیلت تکریم و تکریم خداوند، خواب دیدن ثواب عبادت و اعمال پسندیده و استجابت دعا می باشد؛ زمانی که همه چیز آماده باشد. نزدیک شدن به خدای متعال چه لحظه باشکوهی است که بخشیده می شوی و بخشیده می شوی.

روزه داری موفق، تلاوت قرآن و تدبر برای فهم آن، آرامش خاطر، یادآوری گرسنگی و تشنگی در روز قیامت، کمک به درماندگان و نیازمندان، احترام به سالمندان و احسان با فرزندان و خویشاوندان، حفظ سخنان ناپسند، بی توجهی به دسترسی به بد شنیدن و نه اخلاقیات اشتباه است خلاصه از گناه توبه کنید و آن را به زینت اخلاق الهی که تأثیر و برکت آن را تضمین می کند مزین کنید، روزه داران را از گناه بیدار کرد تا رمضان دیگر…

خداوند! تو در این ماه گرانقدر خالصانه عبادت می‌کنی و برای موفقیت خود دعا می‌کنی، ما را به محفل باشکوه خود دعوت می‌کنی و درک شب قدر را به ما عنایت می‌کنی و از ظلمت‌های جهل و کینه و لجاج به خودمان رهنمون می‌کنی. نور – عبادت.
خداوند! ما را توفیق ده تا حق الناس به ما بازپس نگردد تا فیض ضیافت نورانی ماه مبارک رمضان را بدانیم.

دکمه بازگشت به بالا