عمومی

سهمیه‌بندی شدن نان و گرسنه‌تر شدن فقرا

بر کسی پوشیده نیست که امروز نیروی غالب مردم نه تنها فقرا بلکه اکثریت ملت نان هستند، در حالی که ثروتمندان و ثروتمندان به ندرت نان می خورند، به ویژه نان سنتی. وضعیت موجود جامعه این است که هر چه خانواده فقیرتر باشد نان بیشتری مصرف می کند و صنعت نان یارانه بیشتری دارد.

چند روز پیش گفته می شد در سازمان برنامه پایلوت یارانه نان برای هر نفر سهمیه 250 گرمی در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه پس از موج افزایش قیمت ها این خبر تکذیب تعداد ماکارونی در کشور شد. مقدار و قیمت نان برای خریدار ایجاد نمی شود. علیرغم تلاش دولت و مجلس برای التیام روحیه جامعه که همیشه ناآرام بوده است، در حرکت اخیر به سختی می توان این ایده را نادیده گرفت که در اصلاحات اقتصادی به نقطه پایانی رسیده و به نان روی آورده است. .

درست است که امروز پس از گذشت سه دهه از بخشهای ناکارآمد سیاست تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی رها و به تعبیری تعدیل شد، امروز با همین دلیل اما با رویکرد اصولگرایانه جای خود را به دولت سیزدهم داده است. اجرا سخنان دیروز خانواده بشری را به یاد ادله مرحوم نوربخش در اجرای سیاست حذف یارانه ها انداخت که در این زمینه بسیار شبیه است.

اما مسئولان کشوری باید بدانند که هر اقدامی اعم از سهمیه بندی، حذف یارانه ها و افزایش بی رویه قیمت نان تنها منجر به گرسنگی فقرا می شود. امیدوارم کسی دنبال استدلالی نباشد که فقرا را گرسنه تر کند.

دکمه بازگشت به بالا