خانواده و جامعه

«شبکه شاد» و «مدرسه تلویزیونی»، مکمل آموزش حضوری در سال تحصیلی آتی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش حضوری را از 13 فروردین ماه آغاز کردیم، گفت: در سال تحصیلی آینده آموزش های تکمیلی را از طریق دو بستر شبکه شاد و مدرسه تلویزیون متمرکز خواهیم کرد. ، اما عمدتا آموزش و پرورش از طریق ثبت نام ادامه خواهد داشت.

به گزارش patc، محمدمهدی کاظمی به ویژه برنامه «مدرسه تلویزیون» پخش شده به مناسبت هفته معلم از شبکه آموزش سیما پخش شد که به عنوان پیشکسوت وارد عرصه آموزش و پرورش شد و رسانه ملی به ویژه شایسته تقدیر است.

وی افزود: 600 معلم دبیرستان در مدارس تلویزیون تدریس می کنند و برنامه های آموزشی مرتبط را از تلویزیون پخش می کنند. فرصت یادگیری حضوری در آن زمان از دست رفت و ما مجبور شدیم از این فرصت خوب برای ادامه روند آموزشی استفاده کنیم که به دلیل بازتاب گسترده رسانه ملی به دورترین نقاط هم رفت.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس تلویزیونی و بسترهای آموزش مجازی می توانند مکمل آموزش در دوران پس از تاجگذاری باشند، گفت: آموزش باید دست به دست هم دهد. مشکل «تربیت» چهره- اجرای آموزش حضوری

کاظمی ادامه داد: آموزش حضوری را از 13 فروردین ماه آغاز کردیم و برای سال تحصیلی آینده آموزش های تکمیلی را از طریق دو بستر شبکه شاد و مدرسه تلویزیون انجام خواهیم داد اما آموزش های اصلی از طریق مدرسه حضوری ادامه می یابد.

ادامه هید

دکمه بازگشت به بالا