عمومی

صورة و عالمٌ منَ الکلمات

از کودکانی که سرطان آشکار در تصویر به آنها مبتلا شده است، فتوا را بچرخانید تا از فتوا بزرگتر شود، روی نزدیکترین جدول مرجع ظاهر شوید و تأثیر آن را روی شانه های آنها نشان دهید.
نهضت همبستگی یضا و الیمانی حرکت محوری تماشیا، وکیل تستین مث الیسری ندما به میزبانی تبر حکیم العلم الزی بسیار مطابق با تبینه لاتصفه کلام، او آلتبیر را به الشکر مبادله کرد، او ترمز للداع، وقد یقون یکوینری ثعیر».

متن فارسی این یادداشت را اینجا بخوانید

دنیای تصاویر و کلمات

اما احساس متفرقه آلت تناسلی ترتدی سلوار جین، بریس اسدلی واعلم للامم، وقد شبکت صبها بنذرها الفاحش تطل فی امکانات رفاهی،… والاخری ترتدی کلی تاپ وقمسله زمستان، وتنوره وینگ الزاهیه ازهر الربیتسلترس، واتنوره وینگ الزاهیه ازهر الرابیسترسل نظر، واتنوره، فسخر الرابیسترسل، کامنتتر، بریایی علی شفاها و اظهار نظر در شوق رستگاری بزرگ…

دنیای تصاویر و کلمات

طرف دیگر تصویر، ظاهر فردی است که به سخنانی دور از دنیای سیاسی، دور از دنیای قانون و به دور از همه چیز گوش می دهد، با این تفاوت که این سخنان برای دیگران قابل درک است و آن شخص دستش را تکان می دهد. .
کسی که امید خود را به رؤیت «السید علی سیستانی» می‌یابد، اگر چهره آیت‌الله برای سلامتی او درست باشد، این شخص استوار می‌ماند و امروز ملاقات خواهد کرد.
آیه از پدران فقید ائمه عالم نظر فقرا و فضلا را می خواند، این قلب از شعبه عراق، این قلب از تمام عالم است، قالت وقد إغرورقت عیناها بادموع:

دنیای تصاویر و کلمات

آیت الله سیستانی فرمودند: بارنی! لا تخافی.
من از شما می خواهم که فورا بهبود پیدا کنید،
ساعتبارک کهدی بناتی، احفدی، وافی طلاک الحزت مصح بیدا علی راسی و دعا لی.
آیت‌الله سیستانی، عالی‌ترین مرجع شیعیان جهان، که در روز سیزدهم آذرماه ۱۳۹۱ سیگنال سم را دریافت می‌کند، ایشان یکی از کودکان مبتلا به سرطان است. به عنوان حضرت اوائل الاطفال این دیدار است.

دنیای تصاویر و کلمات

همانطور که آیت الله سیستانی در دیدار با هواداران بنیاد “وارث” شاهد بود، این بنیاد متعهد به درمان و تشخیص بیماری های سرطانی است که توسط حسینی در شهر کربلا معالجه می شود.
با تشکر از آیت الله سیستانی، کادر درمانی و بیماران برای ارائه خدمات انسانی به بیماران سرطانی. گویی از قبول زیارت «جنین بی خطر» مانند سازمان ملل در امور عراق امتناع کرد.

دنیای تصاویر و کلمات

این دیدار تا سخنان طفل سرطانی «جنت عماد عبدالوهاب» به گوش عالی ترین مرجع شیعه رسیده است.و بحمدالحضرت بر رعایت آن بهشت ​​امر بیمار است و داروی شرعی معالجه حسینی است و برای شفای بدن زمین را ترک کرد تا همه مراکز کانون به حسینی و سایر بیماران اقتدا کنند. .

*عضو انجمن علمی و پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکمه بازگشت به بالا