عمومی

قانون اساسی و حق دسترسی آزاد به رسانه ها و برگزاری تجمع

در مقدمه چند فصل از قانون اساسی به هدف کلی انقلاب و چگونگی رسیدن به پیروزی ملت در مبارزه سیاسی اشاره شده است.

((ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود با خون صدها جوان با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیرباران شعار الله اکبر سر دادند و یا در کوچه و بازار هدف گلوله دشمن قرار گرفتند به نبرد ادامه می دهد) انقلاب اسلامی ایران ادامه دارد. بهایی که کشور می پردازد پس از یک سال و نیم مبارزه مستمر ملی، بذر انقلاب در ندای استقلال و آزادی جمهوری اسلامی شکوفا شد، حرکتی عظیم متکی بر ایمان و ایمان. وحدت ملی او برنده شد. ))

مبنای اساسی پیروزی انقلاب که در مقدمه ذکر شد، وحدت ملت و موضع آن نسبت به اهداف و شعارهای مطرح شده در دوران انقلاب است. واضح است که سرکوب رژیم نه تنها ملت را دلسرد کرد، بلکه ملت با قاطعیت به قیام خود ادامه دادند تا روزی که پیروزی را جشن گرفتند. مهمترین رکن جمهوریت تاکید بر اراده ملت است که در مقدمه قانون اساسی به آن اشاره شده است.

علاوه بر توجه به اراده ملی، توجه به جایگاه رسانه و ضرورت آگاه سازی ملت نیز از دیگر ارکان مهم پیروزی انقلاب تعریف شد. تا آنجا که به اهمیت این موضوع مربوط می شود، قانون اساسی است آگاهی رسانی به دولت بر عهده حاکمیت و حق دولت است بدانید.

تجهیزات ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون؛ (((این تجهیزات باید در خدمت نشر فرهنگ اسلامی در راستای روند تکاملی انقلاب اسلامی باشد و در این زمینه) این وظیفه همگان است که از تعامل بی‌نظیر اندیشه‌های مختلف بهره ببرند، از اصول حقوقی پیروی کنند که آزادی و کرامت انسان را بالاترین هدف می‌دانند و راه را برای رشد و تکامل انسان هموار می‌کنند. لازم است جامعه مسلمین با انتخاب مسئولین قابل اعتماد و وفادار و نظارت مستمر بر کار آنان در ساختن جامعه اسلامی مشارکت فعال داشته باشد. تأمین آزادی سیاسی و اجتماعی تا حدی که قانون اجازه می دهد و مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود.

بر اساس تعریف قانون اساسی از کارکردها و وظایف ابزار ارتباط جمعی، می توان نتیجه گرفت که نظام جمهوری اسلامی مدت ها قبل از وضع مقرراتی در قالب قوانین آزادی دسترسی به اطلاعات، ضرورت این امر را درک کرده است. صبر کن. دولت این امکان را حق دولت و مسئولیت حکومت می داند و تضاد آراء و شنیدن نظرات مخالف و تحمل انتقاد از ویژگی های جمهوری و شرط وجود آن است. این انقلاب تحقق آن ضرورت است.

از مطالب فوق دو نکته اساسی وجود دارد که حائز اهمیت و قابل اجرا است: 1- توجه به اراده دولت، 2- ایجاد بستر مناسب برای اطلاع دولت از وضعیت دولت و ورود به آن. آزادانه وسایل ارتباط جمعی (که در آن زمان در صدا و سیما خلاصه می شد)، امروزه شامل شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای مجازی است و سهولت دسترسی دولت به هر نوع و شکلی از اطلاعات و اخبار منتشر شده در فضای رسانه ای. زیرا بنیانگذاران قانون اساسی معتقد بودند که ملت ایران آگاهانه راه خود را انتخاب کرده و به مرحله بلوغ سیاسی برای تفکیک خوب از بد رسیده است، سانسور یا محدود کردن حق دسترسی کشور به رسانه ها و باورهای انقلابی ناقض اصل شان انسان.

آنچه در مقدمه مذكور قانون اساسي آمده است مؤيد نكته مهمي است كه اساس و اساس رژيم ايران بر اراده ملتي است كه در احترام به جهان اسلام ذكر شده است. واژه دولت در نظام سیاسی ایران بر اساس تعریف فقها و دیگر علمای حقوق اسلامی از دولت اسلامی: حکومت اسلامی مبتنی بر ایمان است نه سیاست، اقلیم و نژاد و هدف حکومت دفاع از پروفسور ح. زیگمان گفت: در بطن دکترین سیاسی اسلام جایی است که جهان اسلام و جامعه اسلامی تنها با ریسمان ایمان به هم پیوند خورده اند. در دیدگاه‌های سیاسی اسلام، معلوم می‌شود که وظیفه اساسی حکومت دفاع از ارزش‌های دینی است، بنابراین اگر جامعه مسلمانان به هر دلیلی از عملکرد حکومت یا به عبارتی عملکرد حکومت اسلامی انتقاد کنند، حکومت موظف است پاسخ دهد، زیرا در این فرض برای کسانی که به عنوان ملت های مسلمان اصول و فروع دینی را می پذیرند و شعائر اسلامی را به رسمیت می شناسند صادق است.بر اساس این اندیشه اداره کشور بر اساس اصل قانون اساسی، تنها به اراده ملت اشاره شده است و هیچ پیش شرطی برای پذیرش اراده ملت برای اداره کشور وجود ندارد.

اصل ششم جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد با انتخابات، انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس، اعضاي شورا و نظاير آن اداره شود و در مواردي كه اصول ديگر پيش بيني مي شود به رفراندوم. بدیهی است که تدوین کنندگان قانون اساسی فرض کرده اند که در حکومت اسلامی، ادامه حکومت به جز اراده دولت نیازمند عوامل و الزامات دیگری نیست. برخلاف سایر اصول قانون اساسی که به مبانی شرع و شریعت اهمیت می دهد، شرایط این است که اجرای برخی از اصول و اهداف حکومت مذکور در این اصل به عنوان شکلی از مدیریت حکومت تنها عامل ذکر شده باشد. اراده دولت، چون دولت در حرمت معروف ملت مسلمان است، فرض بر این است که در نظام جمهوری اسلامی، مردم مسلمان چیزی جز صاحب نعمت و اقتدار حکومت نیستند. .

بنابراین، باید پذیرفت که اصل ششم قانون اساسی برای تبیین نحوه انتخاب حاکمان و ارکان حاکمیت تدوین شده است و شرایطی را برای اعمال و اجرای اراده دولت تعیین نکرده است.توضیح دادن اصل نهم بر لزوم احترام به اراده دولت و تکلیف حاکم در رعایت آن تاکید می کند.:

اصل نهم جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور تفکیک ناپذیر است و حفظ آنها بر عهده دولت و شهروندان است. تمامیت ارضی ایران نباید به خطر بیفتد. حداقل هیچ مقامی حق ندارد استقلال، تمامیت ارضی و آزادی قانونی دولت را حتی با اجرای قوانین و مقررات انکار کند.

این اصل بر لزوم احترام به استقلال سیاسی و آزادی های قانونی شهروندان تمرکز دارد هیچ مقامی قدرت محدود کردن این آزادی ها را ندارد، حتی به موجب قانون

در ادامه این اصول، توجه به اعمال نظرات مردم و لزوم مشارکت آنان در عملکرد جامعه، همانطور که در اصل ۲۶ آمده است، حائز اهمیت است:

اصل بیست و ششم: احزاب سیاسی، انجمن‌های سیاسی و تجاری، انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته‌شده جامعه بدون خدشه‌ای به مبانی استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی آزادند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع آنها شود. از شرکت در یکی یا یکی از آنها، شرکت ناگزیر است و در نهایت اصل بیست و هفتم تکمیل کننده این امر است و می گوید: جلسات و راهپیمایی های بدون اسلحه به شرطی که خلاف معارف اسلامی نباشد آزاد است.

با توجه به اصول فوق و مقدمه قانون اساسی، حاکمیت موظف به توجه بی قید و شرط به خواست مردم از جمله ایجاد بستر مناسب برای اجرای موارد فوق است. – اصل فوق الذکر که کوچکترین شکل اصل است، حق دولت در استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و الزام به برگزاری مجامع مسالمت آمیز برقرار شده است.

وکیل – شیراز

6565

دکمه بازگشت به بالا