عمومی

قانون سلامت انتخابات منجر به شفافیت مالی و کاهش هزینه‌ها می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

سید محمدرضا گزارش داد میرتای آردینیوی با تاکید بر لزوم ارائه لایحه جامع انتخابات گفت: قانون جامع انتخابات یکی از ضروریات امروز است و قانون انتخابات ده ها سال قدمت دارد و باید به روز شود. در طول چند سال گذشته، چیزی به قانون اضافه شده است که در واقع یک وصله ناجور است.

تبریز، ازهر شهر و نماینده مردم اسکو وی در مجلس ادامه داد: وضعیت امروز نسبت به سال های گذشته و زمانی که قانون انتخابات تصویب شد تغییر کرده است. امروزه با توسعه فناوری ارتباطات، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی یکی از ضروریات است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این باید با تدوین قانون جامع، سلامت انتخابات، شفافیت مالی، کاهش هزینه ها، روش های تبلیغاتی و پاسخگویی که در گذشته ایجاد شده است، ایجاد شود. همچنین باید جلوی برخی تخلفات انتخاباتی از جمله فروش آرا گرفته شود. این نکات در قانون ذکر شده است اما باید تقویت شود، بنابراین نیاز به یک قانون جامع انتخاباتی وجود دارد.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: قانون جامع انتخابات در مقاطع مختلف مورد بحث قرار گرفته اما به نتیجه ای نرسیده است. بر اساس گفتگو با وزارت کشور، امیدواریم که ریاست جمهوری این موضوع را نهایی کند. پیش از موعد پیشنهاداتی را صادر یا ارائه کنید یا نکات مورد علاقه خود را در کمیته های ویژه مطرح کنید تا بتوانیم به سرعت نتیجه گیری کنیم.

دکمه بازگشت به بالا