استان ها

محکومیت یک واحد تولیدی در یزد به ساخت فیلم آموزشی

به گزارش خبرگزاری یزد آنلاین، علیزاره گفت: در خصوص شکایت از یک واحد تولیدی در شهرستان به دلیل صدمات جانی تصادفی در محل کار به دلیل عدم رعایت نظام دولتی، به طور کلی 100 درصد زمان بازگشایی دادگاه به طور خاص، همراه با شواهدی که کارشناسان معتقدند شرکت 100% مقصر بوده است، امارات تشخیص داد که جرم انتساب در این مورد رخ داده است.

وی بیان کرد: در این حکم شرکت متهم با رعایت جهات عمومی جرایم قانون مجازات اسلامی به پرداخت 2 میلیارد ریال جزای نقدی و 18 میلیون ریال جزای نقدی بابت حمایت از وجوه دولتی محکوم شد.

زارع گفت: اما در اقدام تحسین برانگیز مجتبی فلاح یخدانی قاضی شعبه 101 دادگاه کیفری دو اردکان در راستای حمایت از دستگاه قضایی و تولیدکنندگان کلیه جریمه ها به مدت یکسال متوقف شد.

وی ادامه داد: در مدت تعلیق به متهم دستور تهیه مستند کوتاهی درباره مشکلات جانی و شغلی و خطرات کارگران در محل کار و همچنین وظیفه کارفرما برای تامین معیشت و امنیت کارگران در محیط کار و منزل صادر شد. با توجه به توزیع ناهموار صنایع در استان یزد، ممکن است فرهنگ مهاجرت اجباری کارگران را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: در این حکم مستند مذکور باید با حضور و نقش کارگران و عوامل شرکت متهم و با نظارت و همکاری یکی از مستندهای معروف ملی یا استانی تولید شود و مستندهای استانی را در اولویت قرار دهید. و قابلیت پخش آنها از رسانه ملی را داشته باشد.»

مسئول دادگستری اردکان اظهار داشت: در صورت عدم اجرای دستور قضایی یا ارتکاب جرم عمدی درجه 7 یا کمتر در مدت تعلیق، پس از صدور حکم قطعی، علاوه بر مجازات، مجازات تعلیقی نیز صادر خواهد شد. معلق شود.نامعتبر

دکمه بازگشت به بالا