اقتصادی

مردم برای دریافت سوخت آزاد از کارت‌های شخصی استفاده کنند

patc/خوزستان مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: مردم برای دریافت سوخت آزاد از کارت‌های سوخت شخصی خود استفاده کنند.

عبدالکریم محمدی در گفت و گو با patc، اظهار کرد: جهت کاهش مصرف سوخت و ساماندهی سوخت توزیعی از دارندگان کارت سوخت تقاضا داریم در زمان دریافت سوخت آزاد از جایگاه‌های سوخت، از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در کارت‌های سوخت شخصی افراد علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتری یارانه‌ای ماهانه، سهمیه ۱۵۰ لیتری سوخت آزاد نیز لحاظ می‌شود و در زمان دریافت سوخت از جایگاه پس از اتمام سهمیه ۶۰ لیتری می‌توانند از سهمیه ۱۵۰ لیتری سوخت آزاد کارت خود استفاده کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: سهمیه سوخت آزاد کارت‌ها هر ماه در صورت عدم استفاده افراد برای ماه بعدی ذخیره نشده و از بین می‌رود و از این رو افراد در زمان دریافت سوخت آزاد از جایگاه‌ها از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند.

محمدی عنوان کرد: سهمیه یارانه‌ای ۶۰ لیتری بنزین کارت‌های سوخت تا ۹ ماه قابل ذخیره است اما سهمیه ۱۵۰ لیتری آزاد لحاظ شده پایان هر ماه در صورت عدم استفاده از بین می‌رود.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه کارت‌های سوخت در حال ساماندهی هستند و به تدریج کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها جمع‌آوری خواهند شد مردم باید برای استفاده از سوخت آزاد از کارت‌های شخصی سوخت خود استفاده کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: استفاده از کارت‌های سوخت شخصی از سوی افراد برای دریافت سوخت آزاد در جایگاه‌ها علاوه بر مدیریت زمان، در ساماندهی کارت‌های سوخت و میزان مصرف نیز بسیار موثر خواهد بود.

انتهای پیام 

دکمه بازگشت به بالا