عمومی

مهلت دریافت آثار جشنواره ملی فیلم ایثار تمدید شد

با توجه به پایگاه اطلاع رسانی patc ،

سید مرتضی حسینی با اشاره به اینکه چهارمین جشنواره ملی فیلم ایثار در هشت قسمت برگزار شد. جشنواره موسیقی را کامل و شرکت کنید.

مدیر امور هنری بنیاد تائو و امور ایثارگران افزود: در همین راستا مهلت پذیرش آثار چهارمین جشنواره ملی فیلم ایثار تا 15 ژانویه سال جاری تمدید شد.

وی در خصوص موضوع چهارمین جشنواره ملی فیلم ایثار گفت: این جشنواره در “سبک زندگی اسلامی” ، “ایثار و مقاومت در برابر اقتصاد ، جهش در تولید” ، “ایثار و جنگ نرم در فضای مجازی” ، “ایثار و امید به زندگی” است. “ایثار و آرامش اجتماعی” ، “ایثار اجتماعی – شهدا در حوزه سلامت” ، “ایثار ، محور مقاومت و شهید حاجی کاظم سلیمانی” و قسمت موضوع جشنواره ، “نماز” ، نقش عمامه و عفاف در ایجاد اندیشه شهید “.

دکمه بازگشت به بالا