عمومی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این چیزها عملکرد خوبی دارند ،اینترنت و فضای مجازی مرحله جدیدی را برای سیاست فراهم می کند ،فضایی برای افراد و گروه ها ،مختلف و دولتی ،عملکرد و سیاست، آنها برده اند.

سیاست اینترنتی مفهومی دو بخشی است ،آن را مرجعی برای تعامل و ارتباط بین دو عرصه سیاسی قرار دهید (محل دوستی، همکاری، رقابت، تضاد و جنگ ارزشی ،و علاقه) و اینترنت (هنرهای نمایشی فضای جدید) دارند. برخی از کارشناسان حتی فراتر از این هستند، برای چت در مورد سیاست اینترنتی به عنوان بروید سیاست عالی» در عوض سیاست پایین» انجام شده، آره.

در زمینه روابط ،بین المللی، متاثر از سنت، دکترین، سوال بین، در سطح بین المللی به موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند مسائل امنیتی و موضوعات کم اهمیت تر مانند مسائل اقتصادی تقسیم می شود ،تبدیل شود. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت فضای مجازی، ،سیاست سایبری را باید به عنوان یکی از مهم ترین، حیاتی ترین و امن ترین موضوعات یا به شدت سیاسی دانست. اشاره می کنند، امروز یک میلیون به دست آورید ،صدها نفر در سراسر جهان به رایانه و اینترنت دسترسی دارند و هر روز بر تعداد کاربران و سطح و عمق استفاده از اینترنت افزوده می شود.، این یک فضای بسیار مهم برای عمل و سیاست فراهم می کند. درباره تعداد کاربران و سطح فنی هر روز، اضافه کردن به، تبدیل شود. در این زمینه فضای مجازی نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و ایجاد اولویت دارد.، و آرزوها، دیپلماسی عمومی، جاسوسی، خرابکاری، جنگ، درگیری و هر چیزی که واقعاً یک فضای سیاسی واقعی را تشکیل می دهد، دارد.، دادن. بنابراین فضای مجازی باید به عنوان بخشی از سیاست های عالی مورد توجه قرار گیرد.

چارچوب نظری و مهمترین تأثیر فضای مجازی بر سیاست و روابط بین الملل از سه سؤال اساسی تشکیل شده است. سوال اول؛ پیشنهاد «نظم مفهومی» برای تبیین رابطه فضای مجازی و سیاست. سوال دوم؛ ارتباط گسترده فضای مجازی و سیاست را بشناسید و به آن اعتقاد داشته باشید. سؤال سوم؛ مسیر و مسائل مهم در این زمینه را بیان کنید.

حالت اول مربوط به تعاملات مرکز به مرکز است. در واقع در این حالت دو زیرسیستم با هم تلاقی می کنند و در دو عامل از نوع مرکزی عمل می کنند. در این صورت ارزش‌های اساسی و زندگی آنها تغییر می‌کند و فرآیند وابستگی متقابل به گونه‌ای تنظیم می‌شود که رفاه را افزایش دهد یا از افت رفاه جلوگیری کند، بالاترین ارزش تلقی شود، بنابراین تهدید از حالت سنتی فراتر می‌رود و به عنوان یک تهدید، در مواجهه با رونق با ناکارآمدی، این اقدام توسط بسیاری از عوامل اعم از دولتی و غیردولتی قابل انجام است و در نهایت آسیب پذیری در قالب قدرت نظامی ضعیف تعریف نمی شود. آسیب پذیری بر اساس ناتوانی در مقابله با اثرات نامطلوب فرآیندهای جدید به ویژه وابستگی متقابل اقتصادی و تنظیم آنها برای افزایش رفاه تعریف می شود. از سوی دیگر، کل نظام بین‌الملل در این لایه، در راستای ثبات و تداوم، با آسیب‌پذیری‌های مربوط به سازماندهی الگوهای رفتاری و تنظیم فرآیندهای جدید، در عین حال با تهدیدات و عوامل جدید مواجه است.

حالت دوم شامل تعامل محیط و محیط و برخورد دو محیط است. در محیط فوق که می توان آن را به عنوان یک منطقه آشفته نیز تصور کرد، امنیت بر اساس چهار پارامتر تشکیل دهنده آن و قالب های سنتی تعریف می شود. در محیط فوق، فرآیندهای مدرن تسلط و تسلط پیدا نمی کنند، زیرا نیروهای عمیق سیستمی در میدان تا حد زیادی به کارایی لازم برای ایجاد محیط های جدید مجهز نیستند. به دلیل این محیط، اصل هرج و مرج مهمترین اصل نظم تلقی می شود.

در این راستا این زیر سیستم با مشکل بقای واحد مواجه است و بزرگترین ضعف آن در توزیع قدرت و عدم تعادل ساختار قدرت است و موثرترین سازوکار برای بقای آن تعادل است. قدرت و اشکال مختلف آن در نهایت حالت سوم از تلاقی دو محیط مرکزی و محیطی تشکیل می شود. به عبارت دیگر محیط هایی با ویژگی های سنتی با محیط هایی با ویژگی های مدرن تعامل دارند. در این حالت، به دلیل نفوذپذیری محیط به محیط مرکزی، جریان از مرکز به سمت حاشیه جریان خواهد داشت. در این صورت، حاشیه با عوامل بسیاری از مرکز، اعم از دولتی و غیردولتی مواجه است. این عوامل، ارزش‌های اساسی و حیاتی مناطق پیرامونی نظام از جمله ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آن‌ها را تهدید می‌کنند و با اعمال این تهدیدات، قواعد سیاست سایبری جایگزین می‌شوند یا دست به دست هم می‌دهند. با رئال پولیتیک

در نهایت فضای جدیدی در صحنه بین المللی شکل می گیرد که با نظریه ها، روش ها و سطوح قبلی قابل تحلیل نیست. در واقع محتوا و فلسفه فضای جدید موسوم به فضای مجازی با گذشته بسیار متفاوت است. در این فضای جدید، انواع جدید و متفاوت دوستی، همکاری، رقابت، رقابت و جنگ خارج از الگوهای گذشته ایجاد می شود. علاوه بر این، بر اساس بازیگران سنتی، انواع بازیگران مختلف اضافه شده است که بسیار مبهم و غیرقابل پیش بینی هستند. به دلیل این شرایط، باید بر نظریه‌ها، روش‌ها و دیدگاه‌های جدید تأکید کرد که نسبت به گذشته انعطاف‌پذیرتر و بازتر هستند.

6565

دکمه بازگشت به بالا