عمومی

نماد قدرت هویتی ایران – patc

حس هویت انقلاب اسلامی با جامعه ایران روز به روز قوی تر می شود که به طور عینی و عملیاتی فاصله معنایی آن را با عملیات نظامی طولانی مدت و امارت مشخص می کند. سخنان سلیمانی به جز جنبه نظامی و قدرتمند ج. نشان‌دهنده طراحی، مدیریت، استقامت و تعامل عالی ایران با مقاومت است که هویتی دوگانه برای انقلاب و امت اسلامی ایجاد می‌کند.
به این ترتیب سردار سلیمانی را می توان نماد هویت یابی قدرتمند ایران در زیر سایه انقلاب اسلامی دانست که در چارچوب فرهنگ مقاومت، بعد جدیدی را به جهانیان معرفی کرده است.
این رویکرد کنش گرا، «کنشگری هویت محور» است که پتانسیل دوگانه ای برای ایران، منطقه و جهان دارد و نشانه های آن در هر زبان و فرهنگی به راحتی قابل رمزگشایی است. این گفتمان رادیکال که ریشه در منطق هویت «مقاومت» دارد، گفتمان «سلطه ـ اشغالگری» تحت سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به حاشیه رانده و آن را بسیار ناکارآمد کرده است.
سلیمانی مغز متفکر ناکارآمدی و به حاشیه راندن گفتمان «سلطه ـ اشغالگری» است که زخم‌های عمیقی بر سیاست‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای و جهانی آمریکا بر جای گذاشته است. این شیوه مدیریتی مبتنی بر «هدف-مقاومت-هدایت» نه تنها هویت تاریخی ایرانیان را تقویت می کند، بلکه هویت جامعه اسلامی را بازمی گرداند.

زندگی پرافتخار سردار سلیمانی مایه حیات فرهنگ مقاومت است و با شهادت ایشان فرهنگ مقاومت پررنگتر شده است. این فرهنگ نه تنها برای تثبیت هویت، بلکه ضروری است. سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی جنگ است، بلکه شخصیتی فرهیخته و شاخص نسل انقلابی در منطقه است که تاثیرش در آینده نزدیک بیشتر نمایان خواهد شد.

موفقیت سردار سلیمانی در تفاهم انقلابی، اطاعت از رهبری، اعتقاد به پیروزی، همکاری فراملی، اهداف روشن و هویت سازی است. اگرچه این خصلت‌ها سرانجام شخصیت سلیمانی را شکل داد، اما دوستان و فرزندان او در سراسر جهان اسلام، به‌ویژه جامعه مسلمانان منطقه، راه‌ها، منطق و روش‌های مبارزه و استقامت را از او آموختند و زمان پیروزی نهایی را ثابت خواهد کرد. این برای کشوری خواهد بود که انعطاف پذیرتر است و آزادی را دوست دارد.

* عضو هیأت علمی گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام تاد

دکمه بازگشت به بالا