برترین های کار و کسبعمومی

وثیقه برای زندانی بدهکار

مشاوره جهت کسب اطلاعات پروسه کاری ضمانت متهم و زندانی، اجاره سند برای آزادی زندانی در دادسرا و دادگاه های سراسر کشور در . سند اجاره ای جهت ارائه نزد کلیه محاکم و مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و ​سند گذار برای زندانی، سند اجاره ای با قیمت بسیار مناسب و فوری، معرفی وثیقه گذار و سند گذار معتبر جهت دادگاه، اجاره سند و وثیقه جهت ضمانت و ازادی زندانی شما در کوتاه ترین زمان ممکن با گروه حقوقی آساک. سند گذار برای دادگاه و دادسرا، وثیقه برای دادسرا، وثیقه گذار برای دادگاه، ضمانت سند گذار با وثیقه ملکی، ازادی متهم با ضمانت سندگذار.سند گذار و وثیقه گذار اصطلاحی است رایج بین عموم مردم که به صاحبان اسناد ملکی اطلاق میگردد.

این اشخاص اسناد ملکی خویش را جهت ضمانت متهم تحت عنوان می گذارند و با پذیرش ریسک و خطر، موجبات آزادی متهمین را فراهم می آورند. البته در قبال وثایق خویش ضمانت نامه های محکم نیزاز خانواده های زندانیان دریافت می نمایند که متهم فرار نکند و پس از احضار دادگاه یا دادسرا به مراجع قضایی مراجعه نماید و از خود دفاع کند. سند گذار برای دادگاه سند خویش را به اصطلاح به متقاضیان اجاره می دهد.

در چه مواردی وثیقه گذار ( سندگذار) ضمانت می کند؟

-سندگذار و وثیقه گذار برای دادگاه، اسناد ملکی خود را قبل از اینکه رایی صادر شود، برای متهم جهت دادگاه اجاره می دهد.

– سندگذار و وثیقه گذار میتواند سند ملکی خود رادر مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا به اجاره بگذارد.

-بعضی از سند گذارها، اسناد مالکیت خویش را هم برای دادگاه و هم برای دادسرا اجاره می دهند؛ اما در خصوص پرونده هایی که در مرحله اجرای احکام یا دادگاه حقوقی که اموال به مزایده گذاشته می شود سند نمی گذارند. جهت دادسرا، ضمانت نامه، ماشین، اوراق قرضه را فقط تا قبل از صدور حکم و یا اجرای احکام به مرجع قضایی ایداع می نماید. فعل وثیقه گذار بسیار خداپسندانه است. در صورتیکه صاحب وثیقه یا سند ملکی از اضطرار خانواده متهمین استفاده نکند و با انگیزه های الهی و انسانی اقدام نماید، در این صورت از بهترین اعمال خواهد بود.

اینکه مشاهده می کنیم سند گذار و وثیقه گذار ضمانت نسبتا محکمی طلب می نماید، نیز از این جهت است که حقوق شاکی خصوصی و دادستان به عنوان مدعی العموم محفوظ بماند. لذا خانواده های یا متهمین باید در این خصوص کوتاهی نکنند و در ابراز ضمانت نامه ها صداقت داشته باشند. در بیشتر مواقع وثیقه ها و اسناد ملکی، کل دارایی وثیقه گذار می باشد، از این رو ناگزیر است ضمانت نامه های مناسب از خانواده متهمین دریافت نماید. اگر دوطرف در کمال صداقت و انصاف و انگیزه های الهی و انسانی توافق نمایند؛ و به آن عمل نمایند، راه برای ورورد صاحبان املاک به این کسب و کار فراهم خواهد گردید.

در این مقاله در خصوص ضمانت و مواد قانونی آن شرح داده شده است، تا شخص وثیقه گذار یا سند گذار و وثیقه گذار اطلاعات کامل در مورد داشته باشد و با آگاهی کامل برای متهم ضمانت کند.

ضمانت

ضمانت در معنای لغوی به معنی قبول کردن، مسئولیت دین و قرض شخص دیگری را برعهده گرفتن می باشد.
در صورتی که متهم به عهد خود وفا نکند، سند گذار و وثیقه گذار (ضامن) باید بدهی و دین متهم را در قبال شخص خسارت دیده پرداخت کند.

شخصی که در ضمانت ،طلبکار است و در قبال وی ضمانت شده است .
مضمون عنه: شخصی که در ضمانت، مدیون اصلی است؛ و ضامن (سند گذار و وثیقه گذار) برای وی ضمانت نموده و مسئول پرداخت بدهی وی می باشد. بدهی یا مالی که ضامن برای پرداخت آن در قبال طلبکار ضمانت کرده است . مانند سند گذار و وثیقه گذار با گذاشتن ملکی برای متهم ضمانت کرده است.

تعریف قانونی کفالت:

قانونگذار در ماده هفتصد و سی و چهار قانون مدنی کفالت را این گونه تعریف کرده است:

در کفالت، شخص در مقابل شخص دیگر ضمانت می کند که شخص ثالثی را که در قرار تامین کیفری، متهم می باشد حاضر کند. ماده 684 تا 723 قانون مدنی به موضوع ضمانت پرداخته است که در ادامه شرح داده شده است.

آزادی بدهکارترین زندانی استان همدان پس از ۱۳ سال

ماده ششصد و هشتاد و چهار قانون مدنی

قانونگذار ضمانت را این گونه تعریف کرده است: ضمانت به این معناست که شخص، بدهی که برگردن دیگری است برعهده بگیرد. ضمانت به معنی اینکه نسبت به مال تعهد کرده است که اگر شخص مال را پرداخت نکرد، مسئول پرداخت مال شخص، ضامن است . در این موضوع می تواند سند گذار و وثیقه گذار باشد. بهتر است کلیه پروسه و فرایند اجاره سند برای دادگاه را به یک تیم حقوقی معتبر بسپاریم

ماده ششصد و هشتاد و پنج قانون مدنی

بر اساس این ماده از قانون مدنی در ضمانت رضایت بدهکار شرط نیست، زیرا بر طبق قانون، مالک مالی است که برگردن بدهکار است؛ و براساس ماده سی قانون مدنی هر شخص مالک مال خود می باشد و می تواند هرگونه تصرف در مال خود داشته باشد.

ماده ششصد و هشتاد و نه قانون مدنی

-اگر چند شخص ضمانت فردی را متعهد شوند، طلبکار میتواند ضمانت هر کدام را با اختیار خود انتخاب کند.

ماده ششصد و نود و پنج قانون مدنی

-لازم نیست ضامن شخص طلبکار یا بدهکار را دقیقا بشناسد.

تاثیر ضمانت بر طلبکار

ماده ششصد و نود و هشت قانون مدنی

-زمانیکه شخص ضمانت مدیون اصلی را قبول کرد، دینی که بر گردن بدهکار است مبرا می شود و ضامن به طلبکار است، زیرا بدهی مدیون را در قبال طلبکار تعهد نموده است .

ماده ششصد و نود و نه قانون مدنی

-معلق بودن ضمانت باطل است یعنی شخص ضمانت کند که اگر بدهکار بدهی را نداد، من متعهد به پرداخت هستم بلکه با ضمانت، تعهدبدهی به گردن وی است. اما در مورد تادیه بدهی می تواند ضمانت کند که اگر مدیون پرداخت نکرد، متعهد است.

ماده هفتصد و دو قانون مدنی

اگر در ضمانت مدت تعیین شده باشد، طلبکار نمی تواند قبل از سررسید زمان طلب، بدهی مدیون را از ضامن بخواهد، حتی اگر دین و بدهی مدیون حال باشد.

ماده هفتصد و سه قانون مد

در صورتیکه ضامن ضمانت حال نسبت به طلب طلبکار نماید، طلبکار میتواند دین خود را از ضامن بخواهد، حتی اگر بدهی مدیون موجل باشد.

ماده هفتصد و چهار قانون مدنی

پیشنهاد می شود که مراحل گذاشتن وثیقه برای زندانی در دادسرا یا دادگاه را بدانید که در کوتاه ترین زمان ممکن وثیقه آزادی زندانی را به مراجع قضایی ارائه کنید. وثیقه به قاضی یا مقام دادگاه اطمینان می­ دهد که متهم در صورت عدم حضور در دادگاه برای محاکمه، مبلغ وثیقه را پرداخت خواهد کرد. در باب می­ توانند به بهترین نحو به شما مشاوره دهند.

مدارک و مراحل گذاشتن وثیقه برای زندانی

جهت گذاشتن ، نیاز به ارائه مدارک زیر به دادگاه دارید:

 • شناسنامه و کارت ملی متهم
 • سند ملکی یا خودروی قابل معامله به عنوان وثیقه
 • گواهی اشتغال به کار یا گواهی تمکن مالی
 • ضمانت نامه

سند شهرستان برای وثیقه زندانی

سند شهرستان برای وثیقه زندانی قابل قبول است. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در ماده 148 خود بیان می‌ کند که « می‌ تواند وجه نقد، مال منقول یا غیر منقول، ضمانت نامه بانکی یا اوراق قرضه باشد.» بنابراین، سند مالکیت یک ملک در شهرستان نیز می‌ تواند به عنوان وثیقه برای آزادی یک زندانی پذیرفته شود.

البته، در هنگام ارائه سند شهرستان به عنوان وثیقه، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • سند باید به نام وثیقه گذار باشد.
 • سند باید دارای ارزش کافی برای پوشش مبلغ وثیقه باشد.
 • سند باید دارای سابقه ثبتی مناسب باشد.

برای ارائه سند شهرستان به عنوان وثیقه، باید آن را به دادگاه یا دادسرای مربوطه ارائه دهید. دادگاه پس از بررسی سند و احراز شرایط آن، دستور آزادی زندانی را صادر خواهد کرد.

مراحل گذاشتن وثیقه برای زندانی و مدت زمان آزادی

در ادامه بحث از مراحل گذاشتن وثیقه برای زندانی باید بدانید که مدت زمان آزادی با وثیقه تا زمان صدور حکم دادگاه است. در صورتی که متهم در دادگاه حاضر شود و محکوم به مجازات حبس نشود، وثیقه به وی بازگردانده خواهد شد. در صورتی که متهم در دادگاه حاضر نشود یا محکوم به مجازات حبس شود، وثیقه ضبط خواهد شد.

در صورتی که وثیقه وجه نقد باشد، متهم تا زمان صدور حکم دادگاه آزاد خواهد بود. در صورتی که وثیقه مال منقول یا غیرمنقول باشد، متهم تا زمان معرفی ضامن آزاد خواهد بود. در صورتی که وثیقه ضمانت­نامه بانکی یا اوراق قرضه باشد، متهم تا زمان صدور حکم دادگاه آزاد خواهد بود.

در برخی موارد، دادگاه ممکن است برای آزادی متهم با وثیقه، شرایطی را تعیین کند. به عنوان مثال، دادگاه ممکن است از متهم بخواهد که در طول دوران آزادی با وثیقه، به صورت مرتب به دادگاه مراجعه کند یا از انجام برخی فعالیت‌ها خودداری کند.

در ادامه بحث از مراحل گذاشتن وثیقه برای زندانی، به برخی از شرایط آزادی با وثیقه اشاره می‌کنیم:

 • متهم باید در دادگاه حاضر شود و در صورت عدم حضور، وثیقه ضبط خواهد شد.
 • متهم باید در طول دوران آزادی با وثیقه، به صورت مرتب به دادگاه مراجعه کند.
 • متهم باید از انجام برخی فعالیت‌ها خودداری کند.
 • در صورتی که متهم در طول دوران آزادی با وثیقه، مرتکب تخلفی شود، وثیقه ضبط خواهد شد.

 

 

دکمه بازگشت به بالا