عمومی

۱۲ مدرسه در شهر جهانی یزد پایلوت طرح «همیار خَش» شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

سیدابوالفضل کشفی شهردار منطقه 2 یزد در گفتگو با خبرنگار آنلاین با بیان اینکه پروژه جدید همیاران خوب یزد در حال اجراست و با هدف حفاظت از چرخه محیط زیست طبیعی در یزد در حال اجراست، اظهار کرد: در حال انجام است.

وی گفت: با توجه به اینکه حفاظت از محیط زیست یکی از اهداف اصلی یک شهر جهانی تاب آور در قبال هر بحرانی است، می توان با بهره گیری از توانمندی های بومی هر منطقه به بحران های موجود در چرخه طبیعی محیط زیست به صورت تاب آور و پایدار رسیدگی کرد. سود

کشفی افزود: تاب آوری به زبان ساده توانایی بازگشت به گذشته پس از بحران و ایجاد شرایط بهتر است و برای این کار مدیران شهری باید به ده اصل به ویژه اصول آموزش شهروندان و حفاظت از آنها اصول پایبند باشند. محیط طبیعی برای الحاق شبکه شهری تاب آور به برنامه مدیریتی خود.

مسئول شهرداری منطقه 2 یزد با بیان پیشینه تاریخی یزد در حفظ محیط زیست پایدار، گفت: یزد در چشم انداز توسعه شهری خود، محدوده حفاظت از محیط زیست و تاب آوری را در نظر گرفته است، یعنی شهرسازی خرد و کلان.

کشفی ادامه داد: یکی از شاخص های اصلی تاب آوری اجتماعی بعد زیست محیطی است که باید از آن حفاظت و نگهداری شود. از سوی دیگر اولین مؤلفه تاب آوری اجتماعی، تمرکز بر بعد اجتماعی است، زیرا ظرفیت و نیروی انسانی مؤثرترین عامل در این بعد است. باید به نحو مطلوب استفاده شود.

وی تصریح کرد: در این راستا مدیریت شهری منطقه دوم یزد با برقراری ارتباطات و ارتباطات بین سازمانی مناسب در برنامه ریزی های پیش رونده خود، با پیشنهاد و حمایت از برنامه جدیدی از شرکای خوب شهری یعنی همکاران خاش اقدام خواهد کرد. گام های سازنده برای حفظ چرخه محیط طبیعی. جهانشهر یزد انجام داده است.

کشفی یادآور شد: از آنجایی که بهترین سن یادگیری دوران کودکی، دبستان و پیش دبستانی است؛ بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط آموزش و پرورش و همکاری آموزش و پرورش ناحیه دو شهر یزد در سطح ناحیه دو شهر یزد، با توجه به مشکل توزیع فضایی مناسب، در مقطع ابتدایی. فاز مدرسه، 12 مدرسه آزمایشی برنامه شریک شهر خوب شناسایی شده است.

وی افزود: این مدارس دارای گروه های آموزش بهداشت و محیط زیست شهری هستند و داوطلبان همگی از بین دانش آموزان نمونه فعال در حوزه حفاظت محیط زیست انتخاب می شوند و جوشکاری با قانون چرخه حفاظت محیط زیست شهری منطبق خواهد بود.

روسای دو شهرداری یزد تاکید کردند: این طرح به منظور افزایش آگاهی، مشارکت و آموزش شهروندان شهر جهانی یزد در خصوص حفاظت از محیط زیست شهری به ویژه موضوع پسماند شهری با چشم انداز توسعه پایدار ادامه دارد. .

دکمه بازگشت به بالا