برترین های کار و کسبعمومی

اجزای اصلی شیلنگ هیدرولیک

اجزای اصلی شیلنگ هیدرولیک

شیلنگ های هیدرولیک، یکی از اجزای مهم سیستم های هیدرولیک هستند. این شیلنگ ها وظیفه انتقال سیال هیدرولیک را از یک نقطه به نقطه دیگر بر عهده دارند. شیلنگ های هیدرولیک از سه جزء اصلی تشکیل شده اند:

 • لوله داخلی
 • لایه تقویتی
 • لایه محافظ بیرونی

Main components of hydraulic hose

لوله داخلی

لوله داخلی، لوله ای است که سیال هیدرولیک از طریق آن جریان می یابد. این لوله باید از موادی ساخته شود که در برابر فشار و دمای بالای سیال هیدرولیک مقاوم باشد. موادی مانند لاستیک، پلی اورتان، نئوپرن و پلی اتیلن، برای ساخت لوله داخلی شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شوند.

لایه تقویتی

لایه تقویتی، لایه ای است که برای تقویت لوله داخلی و افزایش مقاومت آن در برابر فشار و دمای بالا استفاده می شود. این لایه معمولاً از موادی مانند سیم فولادی، سیم بافته شده، الیاف مصنوعی یا ترکیبی از این مواد ساخته می شود.

لایه محافظ بیرونی

لایه محافظ بیرونی، لایه ای است که برای محافظت از لوله داخلی و لایه تقویتی در برابر عوامل محیطی مانند ضربه، سایش و خوردگی استفاده می شود. این لایه معمولاً از موادی مانند لاستیک، پلی اورتان، نئوپرن یا پلی اتیلن ساخته می شود.

انواع شیلنگ های هیدرولیک

شیلنگ های هیدرولیک بر اساس نوع لوله داخلی، لایه تقویتی و لایه محافظ بیرونی، به انواع مختلفی تقسیم می شوند. برخی از انواع رایج شیلنگ های هیدرولیک عبارتند از:

 • شیلنگ های لاستیکی: شیلنگ های لاستیکی از لاستیک ساخته می شوند. این شیلنگ ها از انعطاف پذیری بالایی برخوردار هستند و برای کاربردهایی که نیاز به انعطاف پذیری بالا دارند، مناسب هستند.
 • شیلنگ های پلی اورتان: شیلنگ های پلی اورتان از پلی اورتان ساخته می شوند. این شیلنگ ها از مقاومت بالایی در برابر خوردگی برخوردار هستند و برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی دارند، مناسب هستند.
 • شیلنگ های نئوپرن: شیلنگ های نئوپرن از نئوپرن ساخته می شوند. این شیلنگ ها از مقاومت بالایی در برابر دمای بالا برخوردار هستند و برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر دمای بالا دارند، مناسب هستند.
 • شیلنگ های پلی اتیلن: شیلنگ های پلی اتیلن از پلی اتیلن ساخته می شوند. این شیلنگ ها از مقاومت بالایی در برابر فشار بالا برخوردار هستند و برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر فشار بالا دارند، مناسب هستند.

انتخاب شیلنگ هیدرولیک مناسب

در هنگام انتخاب شیلنگ هیدرولیک مناسب، باید عوامل زیر را در نظر گرفت:

 • فشار کاری: فشار کاری، حداکثر فشاری است که شیلنگ می تواند تحمل کند.
 • دمای کاری: دمای کاری، حداکثر دمایی است که شیلنگ می تواند تحمل کند.
 • شرایط محیطی: شرایط محیطی، مانند دما، رطوبت و آلودگی، می توانند بر طول عمر شیلنگ تأثیر بگذارند.
 • نوع کاربرد: نوع کاربرد شیلنگ، مانند کاربردهای صنعتی، تجاری یا خانگی، بر نوع شیلنگی که باید انتخاب شود، تأثیر می گذارد.

نگهداری از شیلنگ های هیدرولیک

شیلنگ های هیدرولیک باید به طور منظم بازرسی شوند تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود. در هنگام بازرسی شیلنگ ها، باید به دنبال علائم آسیب مانند ترک، سوراخ یا پوسیدگی باشید. در صورت مشاهده هرگونه آسیب، باید شیلنگ بلافاصله تعویض شود.

تعویض شیلنگ های هیدرولیک

تعویض شیلنگ های هیدرولیک باید توسط یک تکنسین متخصص انجام شود. در هنگام تعویض شیلنگ ها، باید نکات زیر را رعایت کنید:

 • نوع شیلنگ جدید را با شیلنگ قدیمی مطابقت دهید. شیلنگ جدید باید برای فشار کاری، دمای کاری و شرایط محیطی سیستم هیدرولیک مناسب باشد.
 • شیلنگ جدید را به درستی نصب کنید. نصب صحیح شیلنگ جدید، از نشت سیال هیدرولیک جلوگیری می کند.

جزئیات بیشتر درباره اجزای اصلی شیلنگ هیدرولیک

لوله داخلی

لوله داخلی شیلنگ هیدرولیک، لوله ای است که سیال هیدرولیک از طریق آن جریان می یابد. این لوله باید از موادی ساخته شود که در برابر فشار و دمای بالای سیال هیدرولیک مقاوم باشد.

موادی که معمولاً برای ساخت لوله داخلی شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شوند عبارتند از:

 • لاستیک: لاستیک از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و برای کاربردهایی که نیاز به انعطاف پذیری بالا دارند، مناسب است.
 • پلی اورتان: پلی اورتان از مقاومت بالایی در برابر خوردگی برخوردار است و برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی دارند، مناسب است.
 • نئوپرن: نئوپرن از مقاومت بالایی در برابر دمای بالا برخوردار است و برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر دمای بالا دارند، مناسب است.
 • پلی اتیلن: پلی اتیلن از مقاومت بالایی در برابر فشار بالا برخوردار است و برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر فشار بالا دارند، مناسب است.

در هنگام انتخاب لوله داخلی شیلنگ هیدرولیک، باید عوامل زیر را در نظر گرفت:

 • فشار کاری: فشار کاری، حداکثر فشاری است که شیلنگ می تواند تحمل کند.
 • دمای کاری: دمای کاری، حداکثر دمایی است که شیلنگ می تواند تحمل کند.
 • نوع کاربرد: نوع کاربرد شیلنگ، مانند کاربردهای صنعتی، تجاری یا خانگی، بر نوع لوله داخلی که باید انتخاب شود، تأثیر می گذارد.

لایه تقویتی

لایه تقویتی، لایه ای است که برای تقویت لوله داخلی و افزایش مقاومت آن در برابر فشار و دمای بالا استفاده می شود. این لایه معمولاً از موادی مانند سیم فولادی، سیم بافته شده، الیاف مصنوعی یا ترکیبی از این مواد ساخته می شود.

موادی که معمولاً برای ساخت لایه تقویتی شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شوند عبارتند از:

 • سیم فولادی: سیم فولادی از مقاومت بالایی در برابر فشار و دمای بالا برخوردار است.
 • سیم بافته شده: سیم بافته شده از مقاومت بالایی در برابر سایش و پارگی برخوردار است.
 • الیاف مصنوعی: الیاف مصنوعی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار هستند و برای کاربردهایی که نیاز به انعطاف پذیری بالا دارند، مناسب هستند.

در هنگام انتخاب لایه تقویتی شیلنگ هیدرولیک، باید عوامل زیر را در نظر گرفت:

 • فشار کاری: فشار کاری، حداکثر فشاری است که شیلنگ می تواند تحمل کند.
 • دمای کاری: دمای کاری، حداکثر دمایی است که شیلنگ می تواند تحمل کند.
 • نوع کاربرد: نوع کاربرد شیلنگ، مانند کاربردهای صنعتی، تجاری یا خانگی، بر نوع لایه تقویتی که باید انتخاب شود، تأثیر می گذارد.

لایه محافظ بیرونی

لایه محافظ بیرونی، لایه ای است که برای محافظت از لوله داخلی و لایه تقویتی در برابر عوامل محیطی مانند ضربه، سایش و خوردگی استفاده می شود. این لایه معمولاً از موادی مانند لاستیک، پلی اورتان، نئوپرن یا پلی اتیلن ساخته می شود.

موادی که معمولاً برای ساخت لایه محافظ بیرونی شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شوند عبارتند از:

 • لاستیک: لاستیک از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و برای کاربردهایی که نیاز به انعطاف پذیری بالا دارند، مناسب است.
 • پلی اورتان: پلی اورتان از مقاومت بالایی در برابر خوردگی برخوردار است و برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی دارند، مناسب است.
 • نئوپرن: نئوپرن از مقاومت بالایی در برابر دمای بالا برخوردار است و برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر دمای بالا دارند، مناسب است.
 • پلی اتیلن: پلی اتیلن از مقاومت بالایی در برابر فشار بالا برخوردار است و برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر فشار بالا دارند، مناسب است.

در هنگام انتخاب لایه محافظ بیرونی شیلنگ هیدرولیک، باید عوامل زیر را در نظر گرفت:

 • فشار کاری: فشار کاری، حداکثر فشاری است که شیلنگ می تواند تحمل کند.
 • دمای کاری: دمای کاری، حداکثر دمایی است که شیلنگ می تواند تحمل کند.
 • شرایط محیطی: شرایط محیطی، مانند دما
دکمه بازگشت به بالا