فرهنگ و هنر

صداوسیما در حسرت کاری که من‌وتو کرد، ماند

سید عبدالجواد موسوی در یادداشتی نوشت: چه از شبکه من و تو متنفر باشیم و چه در شمار هوادارانش، این نکته را نمی‌توانیم منکر شد که این شبکه در زندگی بخش قابل توجهی از ایرانیان نقش ایفا کرد.

صداوسیما در حسرت کاری که من‌وتو کرد، ماند
آفتاب‌‌نیوز :

سید عبدالجواد موسوی در یادداشتی نوشت: چه از شبکه من و تو متنفر باشیم و چه در شمار هوادارانش، این نکته را نمی‌توانیم منکر شد که این شبکه در زندگی بخش قابل توجهی از ایرانیان نقش ایفا کرد. این اتفاق نمی‌افتاد مگر به دو شرط. یکی ضعف رسانه داخلی که چند ده هزار کارمند دارد و آدم‌های کارنابلد بسیاری در راس آن قرار گرفته اند و یکی هم قوت رسانه خارجی که کارمندانش اگرچه اندک بودند و در مقایسه با صدا و سیما هیچ، اما هم کارشان را بلد بودند و هم انگیزه کافی داشتند برای تصرف در عقل و نفس مخاطبانشان. نبرد من و تو با صداوسیما، رسما نبرد نابرابر بود، اما حتی آقای جبلی هم در خلوت خودش می‌داند برنده این نبرد نابرابر، من و تویی‌ها بودند.‌

ای کاش‌ای کاش‌ای کاش وقتی حضرات از خوشحالی و پایکوبی برای تعطیلی آن شبکه علیه ما علیه فارغ شدند کمی هم فکر کنند که چرا آن شبکه با آن تعداد نیروی انسانی که فکر نکنم تعدادشان به اندازه نگهبانان در ورودی سازمان صدا و سیما هم برسد توانست چنان ماموریت بزرگی را به سرانجام برساند و آن وقت سازمانی با ده‌ها هزار نیروی انسانی که قرار بود روزی به دانشگاه تبدیل شود به چنین والذاریاتی افتاده است.

کارگروه خبری فرهنگ و هنر

با کلماتم، ابتکار هنری را به وجود می‌آورم و جذابیت زندگی را در آن تقدیم می‌کنم.
دکمه بازگشت به بالا