اقتصادی

مقالات بخش کشاورزی باید منجر به تغییر در این بخش شوند

patc/ آذربایجان شرقی معاون وزیر جهاد کشاورزی الکترونیک در حوزه کشاورزی با تاکید بر اینکه مقالات در حوزه کشاورزی باید منجر به تحول در حوزه شود، گفت: باید از ماده محوری دور باشیم و نظام تحقیقاتی کشور را در حوزه کشاورزی تغییر و بازسازی کنیم. زمینه کشاورزی.”

علیرضا مهاجر روز پنجشنبه 13 آبان ماه در جلسه پیشرفت تولید سالانه مزرعه و تولیدات کشاورزی قراردادی برای محصولات 1401-1401 آذربایجان شرقی حضور داشت و رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی نیز در این جلسه حضور داشت. وی با بیان اینکه محصولات اساسی، استاندار استان و مدیر اداره طرح های ملی گندم با بیان اینکه باید در زمینه تولید دیم کار بیشتری انجام دهیم، گفت: هر کشوری دارای اراضی مختلف و شرایط متفاوتی است. در کل.”

به گزارش patc، وی بر لزوم استخدام محقق در این زمینه تاکید کرد و تاکید کرد: هر نوع زمین مستلزم یک سری تصمیم گیری است و برای هر نوع زمین باید نسخه متفاوتی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: نتایج تحقیقات در این زمینه باید به صورت پایلوت در مناطق مختلف استان اجرا شود و وزارتخانه نیز از این اقدام حمایت می کند.

وی گفت: مردم فکر می کنند برخی از خاک های پتاس نیازی به کود پتاس ندارند، معمولا کشاورزان خاک پتاس از کود پتاس استفاده نمی کنند و فقط از کودهایی استفاده می کنند که در برابر فشارهای مختلف مقاومت کنند. گیاهان کود پتاس هستند. برای تعیین نحوه استفاده از این نوع کود در مناطق پتاس باید طرح های آزمایشی اجرا شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بر توجه ویژه به استفاده از کود پتاس در مزارع تاکید کرد و افزود: اهمیت این موضوع در 10 سال گذشته افزایش یافته است زیرا اکنون تحت فشار تغییرات اقلیمی است. خشکسالی، آب و سرما، در واقع خاک هست.» سرزمین ما مواد غنی و عناصر مهم خود را از دست داده و چیزی ندارد.

وی ادامه داد: کود پتاسیم در باغبانی نیز یکی از عوامل مقاومت گیاه در شرایط مختلف محیطی است و منجر به افزایش ماندگاری محصول می شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا