اقتصادی

کدام بانک‌ها تراکنش بیشتری دارند؟

بانک های ملت، سپه، ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، پارسیان و سامان بیشترین سهم را از تراکنش های شبکه پرداخت در آبان 1401 به خود اختصاص دادند.

بر اساس آمار patc، از تعداد و میزان تراکنش های شبکه پرداخت در آبان ماه امسال، تحلیل آماری سهم بازار هر بانک پذیرنده نشان می دهد که سهم بانک ملت از تعداد تراکنش ها 17.85 درصد و سهم آن 17.92 درصد است. از مبلغ تراکنش، همچنان مزیت نسبتاً زیادی را به خود اختصاص داده است و بالاترین سهم تراکنش های پذیرش را در بازار به خود اختصاص داده و در بین بانک های پذیرنده رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

پس از بانک ملت، بانک‌های سپه، ملی، صادرات، زذره، تجارت، پارسیان و سامان بیشترین تراکنش‌ها را به خود اختصاص دادند و بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت، زاذره، رفاه، سامان و پاسارگاد بیشترین تراکنش‌های اینترنتی را به خود اختصاص دادند. سهم معاملات از مبلغپرداخت شده

کدام بانک ها تراکنش بیشتری دارند؟

از سوی دیگر، تحلیل سهم بانک‌های چند پذیرنده از کل بازار معاملات برای هر ابزار پذیرش نشان می‌دهد که بیشترین سهم از معاملات خواننده چند فروشگاهی متعلق به سپه (75/17 درصد)، ملت (91/16 درصد) است. به تولید داخلی (13.04%) و صادرات (8.54%).

در میان بسیاری از تراکنش‌های ابزار پذیرش آنلاین، بانک‌های ملی (۲۶.۸۸ درصد)، ملت (۲۱.۳ درصد)، کشاورزی (۸.۱۸ درصد) و آیده (۶.۱۸ درصد) بیشترین نسبت را دارند.

بانک های ملت (43.48 درصد)، اقتصاد نوین (15.34 درصد)، آینده (14.82 درصد) و رسالت (12.2 درصد) بیشترین تعداد تراکنش در ابزار پذیرش موبایلی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین، تجزیه و تحلیل سهم ارزش بانک‌های پذیرنده از کل بازار معاملات برای هر ابزار پذیرش نشان می‌دهد که بیشترین سهم از ارزش معاملات ابزار فروشگاهی، ملت (77/17 درصد)، ملی (44/14 درصد)، صادرات (11 درصد) است. بانک 0.76 درصد و سپه (9.87 درصد).

بیشترین سهم از ارزش معاملات ابزارهای پذیرفته شده اینترنتی به بانک های ملت (18.51 درصد)، تجارت (11.04 درصد) و بانک مرکزی (9.31 درصد) اختصاص دارد.

همچنین بیشترین سهم از ارزش تراکنش توسط ابزارهای پذیرش موبایلی نیز به ملت (43.64 درصد)، آینده (14.66 درصد)، اختاز نوین (13.28 درصد) و رسالت (10.97 درصد) تعلق گرفت که به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا