برترین های کار و کسبعمومی

تجربیات قبول شدگان مامور تشخیص مالیات

با ماموران تشخیص مالیات و تکالیف آنها بیشتر آشنا شوید

مامور تشخیص مالیات یکی از اولین کارشناسان مالیاتی است که وظیفه رسیدگی به پرونده مالیاتی مودی جهت تعیین درآمد و محاسبه مالیات را بر عهده دارد. از این رو نیازمند کسب مهارتهای لازم در خصوص تشخیص صحت اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی و محاسبه مالیات است. در این مطلب همراه ما بمانید تا شما را با وظایف مامور تشخیص مالیات و اطلاعات مورد نیاز ممیزان مالیاتی آشنا نماییم و نکاتی در مورد مصاحبه مامور تشخیص مالیات ارائه دهیم.

حقوق مامور تشخیص مالیات نی نی سایت |کیا مامور تشخیص مالیات قبول شدن?

شغل مامور تشخیص مالیات چیست؟

مامور تشخیص مالیات یا ممیز مالیاتی یا کارشناس امور مالی، مامور اجرایی سازمان امور اقتصادی و دارایی کشور (یکی از سازمان‌های دولتی) است که پس از احراز برخی شرایط و کسب آموزش‌های مورد نیاز، در این سمت استخدام می‌شود. بر اساس ماده 219 ق.م.م، وظیفه مامور تشخیص مالیات، استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و به کارگیری مهارت و تجربه شخصی خود در جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات های مستقیم است.

وظایف مامور تشخیص مالیات

ممیزان یا ماموران تشخیص مالیات وظایف پیچیده‌ و زیادی دارند. شاید بتوان عمده کار مامور تشخیص مالیات را به صورت زیر خلاصه نمود:

 • بررسی اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی اشخاص جهت وجود مغایرت و یا عدم رعایت قوانین و مقررات قانونی
 • تطابق اظهارنامه با اطلاعات به دست آمده از سایر منابع اطلاعاتی جهت بررسی صحت اظهارات مودی و  پیشگیری از فرار مالیاتی
 • انجام استعلامات سیستمی و بررسی‌های میدانی جهت اطلاع از کلیه منابع درآمدی مودی برای کشف کتمان درآمد
 • تنظیم و صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی
 • ایجاد تغییرات مورد نیاز در سامانه‌های مالیاتی مودیان و راهنمایی آنان جهت اجرای تکالیف مالیاتی هماهنگ با اصول و مفروضات حسابداری
 • حضور در هیئتهای مالیاتی به نمایندگی از سازمان مالیاتی

با سلسله مراتب ماموران مالیاتی آشنا شوید

کلیه کارکنان شاغل در سازمان مالیاتی که به کار شناسایی، تشخیص، مطالبه و یا وصول مالیاتهای مستقیم اشتغال دارند، مامور مالیات نامیده می‌شوند. بر اساس ماده 13 فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم طبقات شغلی ممیزان مالیاتی به شرح زیر تعریف شده است:

 • کمک کارشناس مالیاتی (کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم)
 • کاردان مالیاتی (کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی)
 • کارشناس مالیاتی (کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس)
 • کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز مالیاتی)
 • رئیس گروه مالیاتی (سر ممیز مالیاتی)
 • رئیس امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی)

 در ادامه به معرفی هر یک از عناوین شغلی بالا و شرح مختصری از وظایف آنها می‌پردازیم.

لازم است بدانید مامور تشخیص مالیات با ذیحساب متفاوت است. برای آشنایی با تفاوت حسابرس، ممیز و ذیحساب روی لینک کلیک نمایید.

کمک کارشناس مالیاتی و وظایف او

کمک کارشناس مالیاتی پایین‌ترین شغل در هرم شغلی یک اداره مالیاتی به شمار می‌آید. اشخاص فارغ التحصیل با مدرک تحصیلی دیپلم در رشته‌های امور مالی یا اقتصادی می‌توانند در این سمت فعالیت نمایند. وظیفه گردآوری اطلاعات، تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز بر عهده این افراد قرار داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت دارند؛ این اشخاص تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی، انجام وظیفه می‌نمایند.

کاردان مالیاتی و وظایف او

کاردان مالیاتی یا فوق دیپلم (کاردانی) ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم، یا حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی “سازمان” را عهده‌دار بوده و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی، انجام وظیفه می‌نماید.

کارشناس مالیاتی و وظایف او

این سمت که در رده بالاتری نسبت به کاردان قرار دارد، از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و یا پس از حداقل 3 سال سابقه خدمت به عنوان کاردان مالیاتی به شخص محول می‌شود. کارشناس مالیاتی یا کمک ممیز زیر نظر کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز مالیاتی) فعالیت نموده و می‌تواند بر اساس آموزش‌های دریافتی، در صحت سنجی اظهارنامه مالیاتی و تشخیص مالیات به ممیز مالیاتی کمک نماید.

کارشناس ارشد مالیاتی و وظایف او

کارشناس ارشد مالیاتی، کارشناس مسئول مالیاتی یا ممیز مالیاتی از میان متقاضیان در سازمان مالیاتی با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و یا پس از حداقل 3 سال خدمت در سمت کارشناس مالیات انتخاب می‌شود. ممیز مالیاتی وظیفه سرپرستی یک واحد مالیاتی را در یک مجموعه بر عهده داشته و مسئولیت تایید گزارشات مالی و مالیاتی اشخاص، اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی توسط مودیان و تشخیص مالیات و صدور اوراق بر عهده ایشان است. کارشناس ارشد مالیات در هرم شغلی، تحت نظر رئیس گروه مالیاتی (سرممیز) فعالیت می‌کند.

رئیس گروه مالیاتی و وظایف او

رئیس گروه مالیاتی یا سرممیز مالیاتی از میان کارمندان سازمان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر و یا اشخاصی که حداقل 3 سال سابقه خدمت به عنوان کارشناس ارشد مالیات را داشته‌اند، انتخاب می‌شود. سر ممیز مالیاتی یا رئیس گروه مالیاتی که در هرم شغلی کارمندان سازمان مالیاتی در دومین سطح قرار دارد، سرپرستی تعدادی از واحدهای مالیاتی را جهت انجام صحیح قوانین سازمانی در واحدهای مالیاتی بر عهده دارد و تحت نظر رئیس امور مالیاتی انجام وظیفه می‌کند.

رئیس امور مالیاتی و وظایف او

رئیس امور مالیاتی یا ممیز کل مالیاتی از بین کارمندان سازمان با تحصیلات لیسانس و بالاتر و با حداقل 3 سال سابقه خدمت در سمت رئیس گروه مالیاتی انتخاب می‌شود. رئیس امور مالیاتی که در بالاترین سطح در هرم شغلی سازمان مالیاتی قرار دارد، مسئولیت نظارت بر حسن عملکردگروه‌های مالیاتی، اجرای صحیح مقررات در کل سازمان، پیشگیری از تخلفات اداری و رعایت حقوق مودیان را بر عهده دارد. به بیان دیگر کلیه اقدامات انجام شده در سازمان مالیاتی با مسئولیت رئیس امور مالیاتی انجام می‌شود.

برخی از تجربیات قبول شدگان آزمون

Mz اصفهان

تو اتاق ارزیابی عمومی از من پرسیدن در مورد اداره دارایی وظایف کارشناس امور مالیاتی و فرار مالیاتی وراههای فرار مالیاتی واینکه قانونی هم میشه فرار‌ مالیاتی کرد و نظام جامع مالیاتی چیه که همه سوالارو جواب دادم واینکه گفتن کار ماحسابرسی سخته گفتم من انقدر پشتکار و انگیزه واستعداد دارم که هر کاری رو سریع دوروزه یاد میگیرم واینکه رزومه من نشون میده که آدم خودساخته ای هستم

ازم پرسید پول خاکستری چیه گفتم نمیدونم وکلا انگار بی حوصله بود حوصله شنیدن جوابارو نداشت وبعد یه آقای دیگه که انگار حراست بود پرسید انتقالی که نمیخواین بگیریدو همسرت کجاهست و خودتون چیکار میکنید از این جور سوالا و بعد از اینکه ۴ تااتاق تموم شد یه آقای درشت هیکل ریشی با کت و شلوار آبی نفتی تو همون اتاق اولی که قبل از اتاق روانشناسی بود چند تا سوال ازم پرسید که انگار با همه بچه ها صحبت نکرده بود که یه کم برام سوال برانگیز.

Masii

سلام…خب گزینش من هم دیروز انجام شد و لازم میدونم تجربه ام در این زمینه رو تو سایت خوب ایران استخدام به اشتراک بگذارم

گزینش من ساعت 1:30 ظهر انجام شد ..خانومی خوش برخورد که بابت تاخیر پیش اومده کلی هم عذر خواهی کرد

اول شناسنامه ام رو گرفتن چک کردن…بعد فرم تعهد نامه دادن امضا کنم..و بعد سوالاتشون رو شروع کردن از خودم تحصیلاتم خانواده ام بطور کامل. اینکه آیا سفر خارجه داشتیم و آیا تا حالا جایی گزینش شدم یا نه . بعد هم آدرس خونه و شماره تلفن همراه و خونه

و اما سوالات عقیدتی:

– چه نمازهایی میخونی؟

– روزه میگیری؟

– با چه دعایی مانوسی کخ من گفتم توسل و دعای امام زمان گفت کدومش گفتم الهم کن لولیک… بعد گفتن کدوم فراز در دعای توسل تکرار میشه گفتم یا وجیهه عندالله اشفع لنا عندالله

– قرآن میخونی؟

– چه ایه ای از قران رو بیشتر دوست داری؟

-مراسمات مذهبی شرکت میکنی؟ مثل تاسوعا عاشورا و شبهای قدر

– ترجیح میدی تنهایی مراسمات مذهبی رو انجام بدی یا در جمع؟

– راهپیمایی های هم کدوما هستن؟

– شما کدوما رو شرکت میکنی؟

-نماز جمعه میری؟ آخرین بار کی رفتی؟

– نماز جمعه رو چجور میخونن؟ آیا قبل و بعد از نماز کار خاصی میکنن؟ حکم نماز ظهر بعد از خوندن نماز جمعه چیه؟ حکم نماز عصر چیه؟

-ذکر رکوع رو بگو… اگر رکوع فراموش بشه باید چکار کنیم؟

– تفاوت رکوع و سجده؟ اگر سجده فراموش بشه باید چکار کنیم؟

– سجده سهو رو چور میخونن؟

– ذکر تسبیحات اربعه چیه و چه زمانهایی خونده میشه؟

-نماز آیات چجور خونده میشه؟ و چه وقتهایی

– نظرت راجبه گرانی های اخیر؟ آیا حل میشه؟ چجوری حل میشه؟

-چجوری میتونیم به جامعه اسلامی واقعی برسیم؟

– فرق مرجع تقلید و مجتهد جامع الشرایط

– چند نفر از شخصیت های برجسته کربلا

– قیام امام حسین برای چی بود؟

– قیام امام حسین چه درسی برای جوانها داره

-ولی فقیه در کجای نظام اسلامی قرار داره؟

-نظرت راجبه حجاب؟

-ویژگی های کارمند مالیاتی خوب؟

-چادری هستی یا مانتویی؟

– مانتوت همیشه به این شکله یا تنگ تر هم میپوشی؟

– آیا شده تا بحال شال روسری یا مقنعه ات بره عقب ریشه موهات معلوم بشه؟

– در این مواقع چکار میکنی؟

– آیا پدر یا مادرت وقتی مقنعه ات بره عقب بهت تذکر میدن ؟ اخرین بار کی بوده؟

– آیا ارایش میکنی؟

– آیا کسی تورو با آرایش دیده؟

– آیا سابقه کار داری؟

– تو دانشگاه با دانشجوهات که آقا هستن چطور رفتار میکنی؟

در نهایت گفتن که من یوالام تمام شده اگر شما موردی رو میخواید میتونید بگید ازش پرسیدم جواب رو کی میدن گفت حدودا یک ماه دیگه!!!

*** نکته ای که میخوام خدمتتون بگم اینه که مراقب باشید گاهی میخوان از صحت گفته هاتون مطمئن بشن و امتحانتون میکنن مثلا وقتی من داشتم راجبه سجده سهو صحبت می کردم با حالت اطمینان گفتن که سجده سهو یک سجده است دیگه ؟؟ منم اصلا حواسم نبود گفتم بله ولی یکم که گذشت یادم افتاد سجده سهو دوتاست و بهشون گفتم تصحیحش کردن

دکمه بازگشت به بالا