برترین های کار و کسبخانواده و جامعه

مجازات تهدید به پخش فیلم یا عکس

با قوانین مجازات تهدید به پخش عکس های خصوصی یا تهدید به پخش فیلم آشنا شوید

متاسفانه هستند بسیار کسانی که تهدید به پخش عکس های خصوصی یا تهدید به پخش فیلم شده اند؛ در این میان زنان و دختران جوان بیشتر در معرض سوء استفاده کنندگان بوده اند.  به نقل از گروه وکلای هوداد بسیار بوده اند که مدتی به بهانه ازدواج و یا دوستی با مردی در ارتباط بوده و در این مدت به دلیل سادگی و اعتماد بی جا عکس ها و فیلم های خصوصی آنها در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است و همیشه این دغدغه پا برجا بوده که نکند از آنها سوء استفاده شود.

با همه گیر شدن تلفن همراه و امکان سریع گرفتن عکس و فیلم این گونه از جرایم رو به فزونی رفته است، مخصوصا اینکه استفاده از شبکه های مجازی راه را برای مجرمین و تهدید کنندگان راحت تر کرده است. در اکثر اوقات ترس از آبرو ریزی باعث شده که تهدید شونده مورد اخاذی قرار گیرد یا راضی به پرداخت وجهی تحت عنوان حق السکوت شود و یا تن به عمل جنسی داده است و یا …. موارد اخاذی می تواند متعدد باشد آنچه گفته شد موارد شایع است.

متاسفانه قربانیان فیلم برداری مخفیانه یا حتی فیلم برداری و ضبط فیلم با رضایت در لحظه مجنی علیه (مورد تهدید واقع شده) هم کم نبوده است.

توصیه کارشناسان حقوقی – گذشته از اینکه باید مواظبت از حریم خصوصی خود کنیم – این است که از تهدید نترسیده و تسلیم خواسته های تهدید کننده نشوید؛ زیرا با باج دادن و تسلیم خواسته های مجرم شدن نه تنها تهدید از بین نمی رود که ضعف شما برای مجرم آشکار تر می شود این را بدانید که قانون از شما حمایت می کند.

بعنوان مثال در پرونده ای که چند سال قبل رخ داده بود زنی شوهر دار با مردی دوست شده بود و در این مدت خواسته یا ناخواسته عکس هایی توسط مرد گرفته شده بود بعد از مدتی زن  تمایل به ادامه رابطه نداشت اما با تهدید مرد به انتشار تصاویر او و اطلاع به شوهر مواجه شد.

متاسفانه سالها این زن از ترس اطلاع شوهر و اقوام نه تنها پول به مرد اخاذ می پرداخت که تن به رابطه جنسی با اکراه به او می داد.

بگذریم از این دست پرونده ها بسیار است.

البته شایان ذکر است که قربانی در بعضی مواقع مردها هم هستند که تهدید به پخش فیلم یا عکس می شوند.

در پرونده دیگر مردی با منشی سابق خود در ارتباط بود و بعد از گذشت چند سال متوجه می شود که زن فیلم و عکس آن دوران را حفظ کرده است و چون به شغل مهمی در شهرداری رسیده بود به جهت اخاذی و پخش نکردن اسرار، طلب پول از مرد می کرد.

خیلی از این دوستی های خیابانی و در فضای مجازی که با تبادل عکس و فیلم همراه است، در ادامه به تهدید و اخاذی و ترس از آبرو ریزی منتهی می شود.

در بعضی موارد هم که تلفن همراه گم می شود و یا به سرقت می رود و گوشی همراه پر از فیلم ها و عکس های خصوصی و خانوادگی است و بعدا دستمایه تهدید به پخش فیلم یا عکس از طرف افراد مجرم قرار می گیرد.

برای کسب اطلاعات هزینه طلاق توافقی کلیک کنید

قوانین مربوط به تهدید به پخش عکس، تهدید به پخش فیلم

خوشبختانه دستگاه قضا در این خصوص بسیار قاطع عمل می کند و به درستی در پی مجازات اینگونه مجرمین است.

توجه داشته باشید که در ابتدا با هوشمندی اولا ادله برای اثبات جرم تهدید را جمع آوری کنید.

اگر ، است صدای مجرم را ضبط کنید یا در حضور شهودی صدای او را که در حال تهدید است پخش کنید و اصطلاحا روی بلندگو (speaker) بگذارید، اگر از طریق تلگرام، اینستاگرام، پیامک و …. می باشد، داده ها را حفظ کنید و به هیچ عنوان پاک نکنید در مواردی دیده شده است که قربانی از ترس آنها را از بین برده است؛ این اشتباه را نکنید.

ثانیا با و فردی صاحب تجربه و مجرب مشورت کنید و هرگز ضعف در مقابل خواسته های مجرم نشان ندهید.

مجازات تهدید به پخش فیلم و عکس خصوصی

ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: “هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد”.

چند نکته مهم در خصوص تهدید به پخش فیلم و تهدید به پخش عکس

  • را از بین نبرید و آنها را جمع آوری کنید.
  • تهدید از جرایمی است که با شکایت شاکی شروع می شود پس بایستی شکایت را شروع کرد تا قانون از شما حمایت کرده و مجرم را پس از اثبات جرم مجازات کند.
  • مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ مذکور از جرایم قابل گذت توسط شاکی است.
  • انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد خود جرم مستقلی است که در مطلبی دیگر در همین سایت به آن می پردازیم، که آنچه گفته شد صرفا تهدید به پخش فیلم و تهدید به پخش عکس است.
  • فیلم و عکس می تواند مربوط به یکی از نزدیکان باشد ولی تهدید برای شما محسوب می شود.
  • ممکن است که مجرم صرفا تهدید کند و خواسته ای نداشته باشد در هر صورت جرم محسوب می شود

جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی و خانوادگی

  • انتشار عکس و فیلم خصوصی در چه فضایی باید باشد؟
  • شرط تحقق جرم پخش عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی چیست؟

وفق ماده ۷۴۵ قانون جرایم رایانه ای میگوید: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به مجازات جرم پخش عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی محکوم میشود.

بررسی ماده ۷۴۵ قانون جرایم رایانه ای

ماده مرقوم، بیانگر عنصر قانون جرم انتشار و  پخش عکس و فیلم خصوصی دیگران در فضای مجازی میباشد. حال بررسی مینماییم که فاعل جرم کیست؟ وسیله ارتکاب جرم کدام است؟ استثنای وارده بر این جرم چیست؟ شرط تحقق عنوان مجرمانه پخش عکس و فیلم خصوصی دیگران در فضای مجازی چیست؟

میگوید: وفق این ماده، برای فاعل ویژگی خاصی در نظر گرفته نشده است و فاعل این جرم هرکسی میتواند باشد. وسیله ارتکاب جرم نیز سامانه های رایانه ای یا مخابراتی میباشد. جرم مذکور صرفا در فرضی که قانون اجازه انتشار چنین محتویاتی از قبیل عکس و فیلم خانوادگی و خصوصی افراد را بدهد، مجاز و مباح بوده و این امر بعنوان استثنای وارده بر اصل ممنوعیت ارتکاب چنین جرمی میباشد.

نکته: شرط تحقق جرم مذکور، علاوه بر عدم رضایت صاحب عکس در انتشار، ایراد ضرر و بروز خسارت و ورود آسیب به حیثیت شخص مخاطب یا شاکی میباشد. این ضرر و هتک حرمت و آسیب به حیثیت باید عرفا محقق شده باشد.

مثال برای هتک حیثیت در اثر انتشار عکس و فیلم خصوصی

وکیل سایبری میگوید: تصور نمایید شخصی نسبت به انتشار و پخش عکس و فیلم دیگری اقدام نموده است. در اثر انتشار یک عکس خانوادگی که حاکی از شرکت شخص در یک مهمانی میباشد، از استخدام رسمی در اداره دولتی محروم شود و علاوه بر آن میان سایر همکاران و جامعه ای که مطلع شده اند، به آبرو، اعتبار و حیثیت او لطمه و صدمه وارد شده است. لذا در این فرض به دلیل تحقق نتیجه، جرم انتشار و پخش عکس و فیلم خصوصی و خانوادگی در فضای مجازی محقق شده است.

حال تصور نمایید کسی عکس خصوصی متعلق به دیگری را پخش نموده و مثلا در صفحه اینستاگرامش عکس دیگری را گذاشته است. این عکس مطابق با قوانین و مقررات و شرع و موازین اسلامی و اخلاق حسنه بوده و هیچ گونه ایرادی ندارد. مانند عکس محجبه خانمی در یک فضای عمومی. آیا انتشار چنین عکسی عرفا و نوعا موجب بروز آسیب و لطمه به حیثیت شخص میباشد؟ آیا شرط مذکور در ماده ۷۴۵ قانون فوق الاشاره در این مثال رعایت و محقق شده است؟

پاسخ منفی است. اگر ضرر و لطمه عرفا بر حیثیت فرد وارد نشود، تحقق عنوان مجرمانه  پخش عکس و فیلم خصوصی و خانوادگی در فضای مجازی منتفی است. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان، آن است که توضیح درباره نحوه رسیدگی به جرایم رایانه ای و کسب اطلاعات حقوقی و قانونی لازمه را از وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا بخواهید.

مجازات پخش عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی چیست؟

حال اگر کسی با سونیت به انتشار صورت، عکس و یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری مبادرت ورزد و ضرر و آسیب هم به بزه دیده وارد شود، چه مجازاتی را برای فاعل جرم در پی خواهد داشت؟ خوب است بدانید اگر کسی مرتکب جرم پخش عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی گردد، یعنی جمیع شرایط مندرج در ماده مرقوم محقق شود، مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا محکومیت به تحمل هردو مجازات، بر مرتکب جرم بار میشود.

نکته: بهترین توصیه به شما عزیزان در راستای طی نمودن ، اخذ وکیل سایبری دانا و مجرب و متخصص میباشد.

وکیل جرایم در فضای مجازی

جرم انتشار و پخش صوت، عکس و فیلم خصوصی و خانوادگی افراد در فضای مجازی مانند اینستاگرام و غیره در عصر حاضر بسیار شایع و مبتلابه میباشد. دعاوی کیفری از این قبیل، توسط پلیس فتا در راستای انجام تحقیقات مقدماتی نیز پیگیری و اعمال قانون میشود. پیگیری پرونده جرایم رایانه ای از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این راستا موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا بهترین وکلای کیفری خود را در زمینه جرایم رایانه ای و سایبری مشغول به فعالیت داشته است تا با بهترین و ساده ترین بیان، پرونده کیفری و شکایت از جرایم رایانه ای را برای شما در قالب مشاوره حقوقی توضیح بدهند. و هم در پیگیری و ارائه ادله اثباتی دعوا ید توانا و مهارت داشته باشند

انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران،یکی از جرایمی است که متاسفانه در سطح جامعه رواج پیدا کرده است . حتی در برخی از موارد، متهم جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، با استفاده از عکس و فیلمی و صدایی که از دیگری دارد، اقدام به اخاذی نیز کرده  و معمولا بزه دیده یعنی قربانی جرم، برای حفظ آبرو خواسته های عیر قانونی بزهکار را عملی می سازد .

البته قانونگذار همچون سایر جرایم، برای مقابله با جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی ، مقرراتی را وضع کرده است . این قواعد و مقررات از قربانیان جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی حمایت کرده و مجازات های شدیدی را در مورد بزهکار اجرا می کند. حفظ آبروی اشخاص تا اندازه ای برای قانون گذار اهمیت داشته که حتی تهدید به انتشار عکس و فیلم دیگری نیز جرم محسوب شده است .

به همین دلیل، در این مقاله به بررسی جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی و تهدید به آن پرداخته؛ ابتدا جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران را مورد بررسی قرار داده و سپس، تهدید به انتشار فیلم ، عکس و صدا دیگران و حکم مجازات آن را توضیح می دهیم.

جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران چیست؟

یکی از جرایم شایعی که این روزها در دادسراها و محاکم کیفری مطرح می شود، سوء استفاده از فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی دیگران و از آنها در برخی موارد می باشد . از آنجا که انتشار فیلم و تصاویر خصوصی دیگران، بدون رضایت آنها ، در اکثر مواقع موجب هتک حرمت افراد و بردن آبروی آنها می شود، قانون گذار نیز این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است تا بدین وسیله هم از قربانیان جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران حمایت کرده و هم تا اندازه ای با ارعاب بزهکاران این جرم، از وقوع آن در جامعه جلوگیری نماید.

انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران در ماده 745 قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده 17 قانون جرایم رایانه ای، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. به موجب این ماده :«هرکس به وسیله سامانه های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، مطابق ماده ماده 745 قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده 17 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران از جمله در نظر شده و مجازات آن عبارت است از: حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات.

لورم لازم به ذکر است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس تعیین شده در ماده فوق به نصف کاهش یافته است.

جرم تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران

در بخش قبل به معرفی جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران پرداخته و تضیح دادیم که این جرم و مجازات آن در ماده 745 قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده 17 قانون جرایم رایانه ای، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. اما گاهی بزهکار، اقدام به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران نکرده و صرفا قربانی جرم را  به انتشار عکس و فیلم خصوصی وی می کند.

جرم تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران در ماده 744 قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده 16 قانون جرایم رایانه ای، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. به موجب این ماده: « هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

بنابراین مطابق ماده ماده 744 قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده 16 قانون جرایم رایانه ای، تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران جرم بوده و مجازات آن عبارت است از: حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات.

نکته قابل توجه در رابطه با حکم مجازات تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، آن است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حبس تعیین شده در ماده فوق به نصف کاهش یافته است.

منبع : ویکی پدیا

دکمه بازگشت به بالا