برترین های کار و کسبعمومی

نمونه سوالات آزمون کتبی سپاه

آشنایی با سپاه پاسداران ج.ا.ا

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی نظامی است که در نخستین روزهای پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ به فرمان سید روح‌الله خمینی (بنیانگذار و رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران) تشکیل شد. روح‌الله خمینی در دوم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسماً تأسیس این نهاد را اعلام کرد و شورای انقلاب با تأسیس ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گام اساسی را در جهت سازماندهی این نهاد برداشت. سپاه نهادی نظامی و بازوی مسلح برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی است. نام ایران در آرم سپاه پاسداران وجود ندارد.

سوالات عقیدتی سیاسی سپاه با جواب pdf |سوالات گزینش سپاه 1400 pdf

نمونه سوالات دانشگاه افسری سپاه

نمونه سوالات دانشگاه افسری سپاه مشخص شده است. ما در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی نمونه سوالات استخدامی سپاه در حوزه هایی مانند ریاضی، اقتصاد، روانشناسی، تاریخ و جغرافی بپردازیم. البته این ها سوالات مباحث عمومی هستند. برای دریافت سوالات مباحث اختصاصی و یا  دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کتبی سپاه در مباحث اختصاصی، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه امام حسین، با ما همراه باشید.

نمونه سوالات دانشگاه افسری سپاه ( ریاضی)

1 -اگر فراوانی دستهای برابر 7 و فراوانی نسبی آن 2/0 باشد تعداد داده ها کدام است؟

2 -یک عدد دو رقمی را در نظر بگیرید، اگر جای ارقام آن را عوض کنیم و سپس دو عدد را با هم جمع کنیم حاصل برابر 110 میشود، مجموع ارقام عدد کدام است؟

3 -در استدالل استقرایی از یک حکم …… یک نتیجه …… می گیریم.

4 -از 4 گرم از یک عنصر یک ساعت بعد یک گرم باقی مانده است، نیمه عمر این عنصر برحسب دقیقه چقدر است؟

5-تعداد جایگشت های 3 حرفی از حروف کلمه “ارتشیان” کدام است؟

6 -در یک دنباله حسابی مجموع دو جمله اول برابر 5/5 و مجموع جمالت سوم و چهارم 5/3 است، قدر نسبت این تصاعد چقدر است؟

نمونه سوالات دانشگاه افسری سپاه( تاریخ و جغرافی)

مجسمه گاو بالدار با گردن شیر که در موزه ایران باستان نگهداری می شود، مربوط به کدام عصر می باشد؟

1 )آکدی 2 )آشوری 3 )سومری 4 )ایلامی

یکی از تمدن های مهمّ و تاریخی »تمدن ایالم« است، این تمدن در کدام سال ها وجود داشته است؟

کدام گزینه جزء عوامل شکل گیری کودتای 28 مرداد 1332 شمسی نیست؟

1 )عوامل خارجی 2 )حزب سومکا 3 )حزب توده 4 )نقش شاه و دربار

حل بحران نفت از طریق اعمال قدرت نظامی و توسل به کودتا، از سوی انگلیس برای ساقط کردن دولت دکتر مصدق تحت چه عنوانی طراحی شد؟

1 )عملیات آژاکس 2 )عملیات خاکستری 3 )عملیات اینتلیجنس 4 )عملیات چکمه

اولین نشانه های اندیشه نوین در …………………. عهد قاجار مشاهده می شود؟

1 )سفرهای فرنگ 2 )سفرنامه ها 3 )فرهنگ غربی 4 )تحصیل نجیبزادگان

رضاخان در سال 1304 پس از شکست کدام غائله، برای رسیدن به قدرت مقدمات سلطنت خود را فراهم کرد؟

1 )جمهوری خواهان 2 )سلطنت طلبان 3 )حزب توده 4 )سرکوب شیوخ خوزستان

مکتوبات در تاریخ شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟

1 )کتاب، روزنامه 2 )کتاب، روزنامه، مجله

3 )کتاب، سفرنامه، کتیبه 4 )کتیبه، سند، روزنامه

خرابه های شهر تراوا در کدام منطقه کشف شده است؟

1 )یونان 2 )هند 3 )بینالنهرین 4 )آسیای صغیر

کهن ترین پول فلزی جهان در کدام منطقه پیدا شده است؟

1 )تخت جمشید 2 )شوش 3 )بین النهرین 4 )موهنجودارو

جوامع التواریخ نوشته چه کسی است؟

1 )جوینی 2 )آشتیانی 3 )فضلاله همدانی 4 )ابن اثیر

هر نسل تاریخی شامل یک دوره چند ساله است؟

در کدام دوره از حکومت های ایرانی، تشیع مذهب رسمی ایران اعلام شد؟

1 )قاجار 2 )صفوی 3 )سامانی 4 )زندی

فلات ایران که میانه رود سند در خاور و رود دجله در باختر قرار می گیرد، چه نامیده می شود؟

1 )موقعیت 2 )فضا

3 )مرز جغرافیایی 4 )مرز فرهنگی

معبد آناهیتا از شاهکارهای تاریخی دوره اشکانی در کدامیک از شهرهای ایران قرار دارد؟

1 )پاسارگاد – فارس 2 )مرودشت – شیراز

3 )پاوه – کردستان 4 )کنگاور – کرمانشاه

کدامیک از پادشاهان هخامنشی بنیانگذار این سلسله محسوب می شود؟

1 )خشایارشاه 2 )داریوش 3 )کوروش 4 )کمبوجیه

مهاجرت بدون میل و تصمیم شخصی را مهاجرت …………………. می گویند.

1 )داخلی 2 )دائمی 3 )فصلی 4 )اجباری

مردم مسلمان ژاپن به کدام سمت جغرافیایی کشورشان نماز می خوانند؟

1 )جنوب 2 )غرب 3 )شمال 4 )شرق

جلگه میسیسیپی در کجای جهان قرار دارد؟

1 )اروپا 2 )آمریکای شمالی 3 )آمریکای التین 4 )آمریکای جنوبی

جزایری که در دهانه تنگه هرمز نقش دفاعی را ایفاء می کنند، عبارتند از:

1 )هرمز، قشم، الرک، هنگام 2 )تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی، هرمز

3 )سبری، هرمز، کیش، هنگام 4 )الوان، فارو، کیش، قشم

به علّت ایجاد امکانات خدمات و رفاهی ورزش های زمستانی در کوهستان های آلپ کشورهای ………… و ………… از مهمترین مراکز توریسم زمستانی اروپا هستند.

1 )هلند – دانمارک 2 )سوئد – سوئیس 3 )اسپانیا – پرتغال 4 )اتریش – سوئیس

با توجّه به ارتباط متقابل سیستم های کره زمین با یکدیگر زیست کره زمین در کدام سیستم تقسیم بندی می گردد:

1 )هیدروسفر 2 )بیوسفر 3 )اتمسفر 4 )لیتوسفر

جهت انجام یک پژوهش علمی جغرافیایی بیان مسئله جزء گام ………… می باشد.

1 )اول 2 )دوم 3 )سوم 4 )چهارم

جغرافیدانان کدامیک از دانشمندان زیر را بنیانگذار علم تهیه نقشه می دانند؟

1 )ارشمیدس 2 )اقلیدس 3 )بطلمیوس 4 )تالس

نمونه سوالات آزمون ورودی دانشگاه امام حسین( علوم اجتماعی)

عمیق ترین عقیده ای که در لایه های اجتماعی جهان می تواند وجود داشته باشد و اگر تغییر کند، کم کم کل آن جهان اجتماعی تغییر می کند، چیست؟

1 )آرمان ها 2 )هنجارها 3 )ارزش ها 4 )نمادها

منظور از جمله زیر چیست؟ “هر جامعه ارزش ها، هنجارها و آرمان های فرهنگی خود را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهد.”

1 )بازتولید فرهنگی 2 )جامعه پذیری 3 )جهان اجتماعی 4 )نظام اجتماعی

شیوه های تبلیغ و اقناع، تشویق و پاداش، تنبیه و مجازات از مراتب …………………. است.

1 )جامعه پذیری 2 )هویت اجتماعی 3 )کجروی های اجتماعی 4 )کنترل اجتماعی

جوامع غربزده برای دستیابی به تعامل فرهنگی با جهان غرب کدام مسیر را نباید بپیمایند؟

1 )بازگشت به خویشتن 2 )شناخت میراث فرهنگی خود

3 )خودباختگی فرهنگی 4 )شناخت نیازهای مادی و معنوی خود

از نظر فارابی جامعه ای که عقاید و ارزشهایش حق است ولی هنجارها و رفتارهایش موافق با آن عقاید و ارزش ها نباشد مدینه ………… نامیده می شود.

1 )فاسقه 2 )فاضله 3 )تغلب 4 )جاهله

چالش های بلوک شرق و غرب از نوع چالش های ………… محسوب می شد.

1 )جهانی و تمدنی 2 )عارضی

3 )درونفرهنگی 4 )جهانی و تمدنی، درونفرهنگی و عارضی

اصطلاحات سیاسی »شمال – جنوب«، »جهان اول، دوم و سوم«، »کشورهای توسعه یافته و عقب مانده«، »کشورهای مرکز و کشورهای پیرامون کشورهای استعمارگر و استعمارزده« نشان دهنده ………… است.

1 )چالش بین کشورهای غنی و فقیر

2 )جهانی شدن

3 )رابطه بین مرکز – پیرامون

4 )چالش بین بلوک غرب و شرق

کسانی که نسبت به غرب احساس خطر نداشته، حضور آنان را فرصت می دانستند و خواستار اصلاح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بوده و این اصلاح را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند و مفهوم ناسیونالیسم  را به جای امت و ملت اسلامی به کار می گرفتند …………………. نامیده می شدند.

1 )بیدارگران اسالمی 2 )منورالفکرانغربزده 3 )منورالفکرها 4 )ناسیونالیست

توسعه صنعت ارتباطات فاصله های زمانی و مکانی را کوچک کرده و مرزهای جغرافیایی را فرو ریخته، کشورهای غربی و در رأس آن ها آمریکا با موقعیت قدرت و ثروت برتر با تولید و پخش رسانه ها به مدیریت فرهنگی جوامع خودباخته غیرغربی پرداختند. این مفهوم کدامیک از گزینه های زیر را توضیح می دهد؟

1 )قدرت رسانه ای 2 )امپریالیسم فرهنگی 3 )امپراتوری رسانه ها 4 )امپریالیسم رسانهای

وقتی اندیشه فردی از ذهن به عمل درآید و دیگران را متأثر سازد …………………. .

1 )جهان اجتماعی

2 )جهان انسانی با جهان فردی رابطه برقرار کرده است.

3 )جهان فردی با جهان انسانی رابطه برقرار کرده است.

4 )جهان فردی با جهان اجتماعی )فرهنگی( رابطه برقرار کرده است.

این مثال که در فرهنگ اسلامی ایران، نهاد اقتصادی فعالیت های اقتصادی و ثروت اندوزی را در مسیر ارزش های الهی قرار می دهد، بنابراین ربا حرام است و برعکس در فرهنگ دنیوی سرمایه داری غرب، چون ارزش جامعه لذت گرایی و کسب سود بیشتر است، ربا حرام نیست، مربوط به کدام موضوع جامعه شناسی میشود؟

1 )تأثیر فرهنگ در نهادهای اجتماعی 2 )تأثیر نهادهای اجتماعی در فرهنگ

3 )تأثیر نهادهای اجتماعی در نهادهای فرهنگی 4 )تأثیر جهان اجتماعی در نظام اجتماعی

در چه جوامعی علوم اجتماعی عقلی نمی تواند وجود داشته باشد؟

1 )در فرهنگهایی که شناخت عقل نظری جای شناخت عمومی و عملی را گرفته باشد.

2 )در فرهنگهایی که شناخت عمومی جای شناخت نظری و عملی را گرفته باشد.

3 )در فرهنگهایی که شناخت عمومی جای عقل نظری و عملی را گرفته باشد.

4 )در جوامعی که علوم اجتماعی انتقادی وجود داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا