اقتصادی

برق‌رسانی و گازکشی همزمان به روستاها منطقی نیست

انتقال همزمان برق و گاز به روستا غیرمنطقی است

رئیس انجمن صنفی شرکت های خدمات انرژی ایران گفت: کمتر کشوری حامل انرژی برق و گاز طبیعی را همزمان به روستاها می آورد. مسئولیت تولید، انتقال و توزیع انرژی در کشور بر عهده وزارت نفت و نیرو است و هر دو وزارتخانه بر کاهش مصرف تاکید دارند و به عنوان تولیدکننده باید به دنبال افزایش مصرف باشند.

به گزارش patc، سعید محب ترابی امروز در همایشی با بیان اینکه ایده استفاده از درآمد بهینه برای اجرای پروژه در سال 1392 شکل گرفت، گفت: مقایسه شدت مصرف انرژی کشورهای مختلف بر اساس مدل های مصرف انرژی و وجود آن غیرممکن است. ساختار فرهنگی نیست
شدت انرژی میزان مصرف انرژی در واحد رشد تولید ناخالص داخلی است، وی گفت: عواملی مانند تورم، تحریم ها و مسائل فنی باعث می شود نتوانیم شدت انرژی ایران را کنترل کنیم.
رئیس انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران با بیان اینکه چهار عامل قانون گذاری، فرهنگ، قیمت گذاری و فناوری در کنترل شدت مصرف انرژی موثر است و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: شدت مصرف انرژی در ایران غیر منطقی است.
مهذب ترابی با بیان اینکه ممکن است در کوتاه مدت منافع ملی وجود داشته باشد اما با ورود بخش خصوصی نمی توان انتظار داشت که به دنبال کاهش مصرف باشند چرا که منفعت بخش خصوصی افزایش تولید است و گفت: چاه های کشاورزی مصرف کننده هستند. اکثر انرژی هستند اما هنوز هیچ اقدامی برای حل این مشکل انجام نداده اند.
وی با بیان اینکه حدود 33 درصد از برق مصرفی کشور در داخل کشور است، گفت: در صورت بروز رسانی تجهیزات داخلی، از شدت مصرف داخلی کاسته می شود؛ زیرا احتمال کاهش 10 تا 17 درصدی مصرف برق در بخش خانگی وجود دارد. .
انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا