اقتصادی

تحول در آموزش حسابداري ضرورت يك رويكرد استراتژيك

با توجه به نبود استانداردهای اکچواری و ناکافی بودن الزامات استاندارد در خصوص محاسبه ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچواری، با همکاری سازمان حسابرسی و انجمن اکچواری ایران، رهنمودی برای محاسبات اکچواری تدوین شود یا الزاماتی در خصوص مفروضات اکچواری و نحوه تعیین آن­ها به خصوص نرخ تنزیل در استاندارد ارائه شده و جنبه­های اصولی محاسباتتشریح گردد. با توجه به متغیرهای اقتصادی در حال تغییر در کشور، نرم­افزار جامعی برای اکچواری تهیه شود تا بتوان با کمک آن گزارشگری اکچواری به روز انجام داد. محصولات ما در قالب نرم افزار حسابداری فروشگاهی ، شرکتی، خدماتی و پیمانکاری متناسب با نیاز کسب و کارهای مختلف طراحی شده و به شما کمک میکند که به بهترین شکل واحد حسابداری شرکت خود را مدیریت کنید. این نتایج گویای ضرورت و اهمیت وجود حکمرانی خوب در شرکت ها و کمک به کوچک سازی مدیریت سود می باشد. نرم افزارهای حسابداری آن دسته از برنامه های کاربردی کامپیوتری هستند که باید به صورت اتوماتیک، امور مالی سازمانها را مدیریت کنند. ساده و آسان بودن کار با نرم افزار: بسیاری از افراد تصور میکنند نرمافزارهای حسابداری فروشگاهی سیستمهای خیلی پیچیدهای هستند که کار کردن با آنها نیاز به حرفه یا تخصص خاص حسابداری را دارد.

سالیهو و همکاران (2015) رابطه بین سرمایهگذاران خارجی و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که بین سرمایهگذاران خارجی و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق در ارتباط با تائید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که جریان نقد آزاد مازاد بر مدیریت سود تاثیر مثبت (مستقیم) دارد. محققان از رقمهای مختلفی شامل فروش شرکت، سود عملیاتی، سود خالص قبل از مالیات، جریان نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات در مخرج کسر استفاده نمودهاند. درنهایت با توجه به تجزیه وتحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تائید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت حسابرسی شدت تاثیر مستقیم جریان نقد آزاد مازاد بر مدیریت سود را تعدیل می کند. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تائید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی (معکوس) دارد. 10) حسابرس در طول نظارت بر شمارش موجودی ها تعداد ی از اقلام را انتخاب و به طور ازمایشی شمارش می نماید وی نتیجه شمارش ازمایشی را با لیست موجودی های ارائه شده توسط صاحبکار ردیابی می نماید . این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و توصیفی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است.

همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 158 شرکت می باشد. به دلیل اینکه حجم گزارش و محتوای آن­ها در صندوق­های مختلف، متفاوت است، تعیین فرمت گزارش اکچواری و اطلاعات ارائه شده در آن ضروری به نظر می­رسد. انتخاب بین این دو راهحل، به شما، مقدار سرمایهای که دارید و حجم کارهایتان بستگی دارد. در خصوص محاسبات اکچواری بیشترین ایرادات مطرح شده نبود بسترها و زیرساخت­های لازم در کشور است؛ در این خصوص مهمترین موردی که تأثیر مستقیمی بر انجام محاسبات اکچواری دارد نبود استانداردهای اکچواری در کشور است. نبود استانداردهای اکچواری و کمبود دانش علمی و مهارت­های حرفه­ای در زمینه علم اکچواری، موجب بکارگیری قضاوت حرفه­ای گسترده در محاسبات اکچواری شده است. از سوی دیگر، یکی از اقدامات برای جبران کسری اکچواری که در سایر کشورها نیز انجام شده است، تقسیط آن و شناسایی هر قسط به عنوان حق­بیمه دریافتنی در ترازنامه صندوق­ها است؛ این روش هم­اکنون در صندوق بانک­ها صورت می­گیرد؛ می­توان این رویه را در سایر صندوق­های کشور نیز انجام داد. یافته ها: توسعه مدل بنیش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را از مقدار 0807/0 به 0777/0 کاهش داد. ما علاوه بر برگزاری دوره های حسابداری مقدماتی برگزار کننده آموزش حسابداری پیشرفته نیز هستیم.

دکمه بازگشت به بالا